Region Jämtland Härjedalen - årets vinnare i tävlingen Miljöfordonsdiagnos 2019

Region Jämtland Härjedalen är vinnare i kategorin ”Störst Förbättring Landsting” i tävlingen Miljöfordondonsdiagnos 2019.

- Jätteroligt att vår påbörjade omställning av fordonsflottan uppmärksammas. Resultatet visar att det gör stor skillnad när vi inför laddbara bilar. säger Åsa Paletun, miljöstrateg på Region Jämtland Härjedalen.

Miljöfordon Sverige anordnar tävlingen för tionde året i rad. En fordonsgranskning sker avseende kommuner och landsting. En granskning som även i år stöds av samarbetspartnern Bisnode. Resultaten bygger på uppgifter från 20181231 samt i jämförelse med resultat från 20171231.

Omställning av regionens resor och transporter

- Förutom upphandlingen och omställningen av fordonsflottan som vi egentligen bara påbörjat, har vi ju genom revideringen av resereglerna och införandet av klimatväxlingen påverkat att SJ återinförde dagliga avgångar för nattågstrafiken, menar Åsa Paletun.

Region Jämtland Härjedalen har också genom arbetet med åtgärder i en arbetsgrupp, Handlingsplan resor, gått från att varje år öka andelen flyg på bekostnad av tåg och konstant ökande koldioxidutsläpp från våra tjänsteresor och interna transporter – till att nu ha minskat utsläppen med 22% för helåret 2018 jämfört med 2016.

Första tertialet 2019 är utsläppen från tjänsteresor och interna transporter 30% lägre än motsvarande tertial 2016.

- Vi har ju förutom fortsatt arbete i arbetsgruppen Handlingsplan för resor och fortlöpande arbete i upphandlingar rörande resor och fordon även ett projekt för Hållbara arbetspendlings- och tjänsteresor som pågår nu till och med oktober 2020 och som förhoppningsvis ger ytterligare skjuts, avslutar Åsa Paletun.

Mer information

Mer information finns på Miljöfordonsveriges hemsida  

Årets vinnare:

Bästa Resultat Kommun: Stockholms stad

Bästa Resultat landsting: Region Skåne

Störst Förbättring Kommun: Vingåker

Störst Förbättring Landsting: Region Jämtland Härjedalen

Läs gärna mera via länkarna nedan:

PRM Miljöfordonsdiagnos 2019

Miljöfordonsdiagnos 2019 topp 20 kommuner

Miljöfordonsdiagnos 2019 topp 5 landsting

Miljöfordonsdiagnos 2019 rapport

Kontaktpersoner

Åsa Paletun, miljöstrateg Region Jämtland Härjedalen, tel: 063-14 76 78

Text: Maria Stenquist

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se