Ny järnvägsviadukt i Stora Helvetet

Utskottet för infrastruktur och kommunikationer besökte 23 maj bygget av ny järnvägsviadukt i Stora Helvetet.

Viadukten ska bli klar innan årsskiftet och sträckan Storlien – gränsen elektrifierad. Bygget följer tidplanen.

120 är ett tal som beskriver flera saker Den nya sträckningen medger en hastighet av 120 km/h, den kostar 120 mkr att bygga och förväntas ha en livslängd om 120 år.

Text & Foto: Ruth Eriksson

0 av 0 gillar detta