Länstrafiken blir förvaltning 1 juli 2020

Efter höstens beslut i Regionfullmäktige är det nu dags för Länstrafiken att bli förvaltning. Det innebär inga förändringar för kollektivtrafikens resenärer.

Den 1 juli 2020 blir Länstrafiken i Jämtlands län AB förvaltning och kommer organiseras under regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen.

– Förhoppningsvis kan vi stötta varandra ännu mer och bättre än vi gjort tidigare. Jag är mycket positiv till detta och tror att det kommer bli bra, säger Anders Byström regional utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen.

Bussarna kommer fortsätta gå enligt tidtabellerna och alla busskort fortsätter att fungera som vanligt. Personalen som arbetar på Länstrafiken sitter kvar i sina lokaler på Hamngatan och kollektivtrafikens namn och utseende behålls tills vidare.

Marie Nordmark blir ny områdeschef och börjar den 17 augusti.

Utskottet för kollektivtrafikfrågor kommer bestå av fem ledamöter och fem ersättare. De ordinarie ledamöterna är Jörgen Larsson (C) ordförande, Jonas Andersson (S) vice ordförande, Karin Ekblom (M), Maria Jacobsson (S) och Katrin Wissing (MP).

Bolaget kommer behållas som avtalspart och avvecklas vid en senare tidpunkt.

2 av 2 gillar detta