Jämtlands län år 2050

Du som inte hade möjlighet att delta på konferensen se filmen från konferensen Jämtland län 2050.

Den 28 februari anordnade Region Jämtland Härjedalen en konferens på temat Jämtland län 2050. Deltagarna fick diskutera kring frågor om vilken framtid vi vill se i Jämtland och hur den Regional utvecklingsstrategin kan hjälpa oss dit.

Strukturbilder för Jämtland Härjedalen- fyra scenarier för länet

Göran Hallin, seniro rådgivare från WSP presenterade de strukturbilder och den strukturanalys som tagits fram. Hur hanterar vi utmaningar som är kopplade till glesbyggd? Dessa handlade bland annat om var vi bor och arbetar i framtiden, och ger dessutom bra inspel till diskussionerna om hur den nya regional utvecklingsstrategin ska utformas. Den väcker vidare frågor om hur klimatmålen kan nås utifrån olika utvecklingsinriktningar, hur Regionen och kommunerna ska prioritera när det gäller transportinfrasturktur, kollektivtrafik samt åtagande kring sjukvård, utbildning och omsorg utifrån olika riktningari utvecklingen i olika delar av länet.

Text: Maria Stenquist

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se