Tre personer står och samtalar vid en receptionsdisk. I bakgrunden syns fler personer som också samtalar med varandra. Förstora bilden

EU-val, geopolitisk oro och grön omställning – hur påverkas norra Sverige?

Den 17–18 april träffas politiker, beslutsfattare, näringslivsrepresentanter och tjänstepersoner från Sveriges fyra nordligaste län på Europaforum 2024 i Sundsvall. Där ska de bland annat, ta del av nya lagförslag från EU och diskutera hur dessa påverkar norra Sverige. Låter det intressant? Ta då möjligheten att se livesändning från forumet.

Europaforum är det politiska nätverket Europaforum Norra Sveriges årliga konferens. I år är Region Västernorrland värdregion, och temat är: EU-val, geopolitisk oro och grön omställning – hur påverkas norra Sverige?

– Det är viktigt att vi i de fyra nordligaste regionerna i Sverige för fram våra ståndpunkter med en enad röst. Vi behöver vara proaktiva och lyfta fram våra möjligheter på EU-nivå – och en grund i det är att samlas, diskutera, utbyta erfarenheter och bygga nätverk kring aktuella EU-frågor. Genom våra nätverk via Europaforum Norra Sverige kan vi både visa på vad som enar oss med andra regioner och samtidigt även tydligt peka på det som särskiljer oss, säger Jonas Andersson (S) som är nuvarande ordförande i Europaforum Norra Sverige, och även ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen.

Jonas Andersson tillägger:

– Ett av de viktigaste områdena för Jämtland Härjedalen är att bevaka EU:s sammanhållningspolitik som stöttar utveckling inom länet med hundratals miljoner kronor varje år. Tack vare de medlen skapas nya jobb och satsningar görs i viktig infrastruktur.

EU-lagstiftning, geopolitik, EU:s regionalpolitik och valår

Några av frågorna som kommer att diskuteras under konferensen i Sundsvall är:

  • Vad betyder EU:s hållbarhetsinitiativ och lagstiftning Green Deal och Fit for 55 för norra Sverige? Vilka effekter får de på näringslivet?
  • Det förändrade geopolitiska läget som gör att EU ser på norra Europa utifrån ett annat perspektiv. Kopplingarna mellan norra Sverige, Norge och Finland blir allt viktigare och EU:s transportstråk och självförsörjning av bland annat råvaror har hamnat i blickfånget.
  • Regionernas roll i det framtida EU, efter 2027. EU:s regionalpolitik, sammanhållningspolitiken, står inför ett stort omvandlingstryck. Det är viktiga utvecklingsmedel för norra Sverige som står på spel.
  • Valet till Europaparlamentet den 9 juni. Vad är på agendan och varför är det så viktigt att vi röstar? Det blir även samtal om hur norra Sveriges intressen kan tillvaratas kopplat till EU-valet.

Under konferensen kan deltagarna lyssna på dialoger mellan beslutsfattare och högre tjänstepersoner från EU- och nationell nivå samt regionala och lokala politiker från norra Sverige. Det ges också tillfällen att delta i diskussioner, ställa frågor och få nya perspektiv på aktuella EU-frågor.

Några av talarna under dagarna är:

  • Anders Ahnlid, generaldirektör, Kommerskollegium
  • Sofia Alves, direktör, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO)
  • Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker
  • Mattias Moberg, enhetschef, Infrastruktur och landsbygdsdepartementet
  • Annika Wäppling Korzinek, Head of representation, EU-kommissionen Sverige
  • Ebbe Deraas, försvarskoordinator, Mid-Norway

För fullständigt program, gå in på: Program Europaforum 2024 Länk till annan webbplats.

Om Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett politiskt nätverk som samlar Sveriges fyra nordligaste regioner för att tillvarata norra Sveriges intressen i frågor med en tydlig EU-dimension.

Forumet har i mer än 20 år fört fram norra Sveriges ståndpunkter med en gemensam röst. Det som gör nätverket unikt är EFNS förmåga att samverka över partigränser mellan aktörer på lokal, regional, nationell och EU-nivå och i syfte att gynna norra Sveriges intressen i EU-politiken.

Läs mer på nätverkets webbplats: Europaforum Norra Sverige | Länk till annan webbplats.

Text & Foto: Europaforum Norra Sverige

0 av 1 gillar detta