Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen genomför undersökning

Just nu genomför vi en enkätundersökning för att ta reda på hur coronaviruset påverkar företagens energi- och klimatarbete samt vilja att investera i energieffektivitetsåtgärder.

Det finns gratis energi- och klimatrådgivning att få och pengar att söka.

Delta i enkätundersökningen!

ÖKA TAKTEN - En podcast som vill få mer fart på omställningen till fossilfri energianvändning.
0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se