porträttfoto på ministern Ylva Johansson

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) träffade politiker och tjänstemän från Region Jämtland Härjedalen för att prata om regionens arbete med mottagande och etablering av flyktingar. Foto: Sara Rönnberg

Snabbare etablering av nyanlända på agendan vid ministerbesök

Utmaningar och möjligheter i regionens mottagande av nyanlända och asylsökande är på agendan när Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister, besöker Region Jämtland Härjedalen.

Tanken med ministerns besök är att ge henne en bredare bild av de möjligheter såväl som utmaningar som mottagandet av nyanlända innebär i Region Jämtland Härjedalen. På torsdagseftermiddagen träffade hon politiker och tjänstemän för att de skulle få berätta mer om hur man arbetar i regionen med mottagande och vilka insatser som görs för etablering och integration.

– Min bild är mycket positiv. Region Jämtland Härjedalen och kommunerna och företagen här är väldigt duktiga, säger Ylva Johansson inför mötet.

Vad hoppas du att besöket här ska ge dig?

– Att jag får lära mig mer och att vi kan samarbeta för att lyckas ännu bättre.

Enligt Stefan Fax, politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Jämtland, vill man även i och med Johanssons besök lyfta ett förslag om att Jämtland ska bli ett försökslän när det gäller etablering av flyktingar.

– Man ska kunna etablera sig i lugn och ro här utan att behöva flytta till andra orter. Det pågår en utredning om detta men det kommer att dröja år innan den är klar. Våra behov är stora och vi vill börja tidigare. Vi behöver mer folk i produktiv ålder i vår region, säger han.

Text & Foto: Sara Rönnberg

1 av 4 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se