Margareta Winberg, ordförande Torsta AB, Robert Uitto, regionråd (S) och Trine Amundsen, vd Torsta AB

Margareta Winberg, ordförande Torsta AB, Robert Uitto, regionråd (S) och Trine Amundsen, vd Torsta AB vid dagens presskonferens.

Nytt program stakar ut skogens framtid

Skogen är en stor tillgång för Jämtland Härjedalen och avgörande för regionens utveckling och framtid. Region Jämtland Härjedalen startar därför nu upp arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram.

Regeringen arbetar i bred dialog med olika organisationer och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Jämtland Härjedalen omfattar stora skogstillgångar, vilket är en fantastisk resurs och tillgång och därför är det angeläget att starta upp det här arbetet även regionalt.

– Vi har gott om skog i vår region och vi ser den varje dag. Men skogen är också en resurs, som det är viktigt att vi gör någonting bra av. För att kunna prioritera insatser och medel för skogen så krävs ett program för detta och därför är det glädjande att vi nu har ett sådant på gång, säger Robert Uitto, regionråd (S) och ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

– Närmast kommer vi att se över vad som redan görs, vad som krävs framåt och vilken ytterligare stimulans som behövs. Sedan är förhoppningen att ett antal nya idéer och bra förslag ska komma ut av detta, menar Robert Uitto.

Det regionala skogsprogrammet kommer att ta avstamp i det nationella arbetet, men ha sin utgångspunkt i de behov som finns i vår region. Programmet kommer att ägas av Region Jämtland Härjedalen, som har det regionala utvecklingsansvaret, och ska utformas så att många känner att det stakar ut framtidsfrågorna som rör skogen.

– Det är viktigt att Region Jämtland Härjedalen äger den här frågan, så att vi kan prioritera och satsa på skogen. Om vi kan öka graden av förädling av skog och skogsprodukter kommer det att generera välkomna arbetstillfällen i Jämtland Härjedalen, säger Margareta Winberg, ordförande Torsta AB.

Region Jämtland Härjedalen uppdrar sedan till Torsta AB att leda arbetet med att fånga in de olika intressen som finns.

– Det finns bred kompetens på området här i huset och uppdraget kommer att gå till vår landsbygdsutvecklingsavdelning, säger Trine Amundsen, vd Torsta AB.

Programmet kan finnas klart att presenteras tidigast i början av 2018.

Text: Anders Rubensson

1 av 4 gillar detta