Full fart på samarbetet mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag

Den 26-27 januari träffades tjänstemän från Region Jämtland Härjedalen och Nord- och Sør-Trøndelag i Åre för att identifiera gemensamma utvecklingsområden. Efter ett antal gemensamma presentationer diskuterades gruppvis till exempel vilka projekt där vi kan sammanföra och öka effektiviteten i våra projekt, såväl egna som gemensamma.

Efter ett antal gemensamma presentationer diskuterades gruppvis till exempel vilka projekt där vi kan sammanföra och öka effektiviteten i våra projekt, såväl egna som gemensamma.

Efter ett antal gemensamma presentationer diskuterades gruppvis till exempel vilka projekt där vi kan sammanföra och öka effektiviteten i våra projekt, såväl egna som gemensamma. Foto: Region Jämtland Härjedalen

– Fokus på det här mötet var att skapa relationer, men även att påbörja dialogen kring vad som ska göras och hur och när det ska ske. Vi har haft två mycket givande dagar, säger Ingela Jönsson, tf. regiondirektör.

Fr v: Sidsel Bryne, infrastrukturrådgivare Nord-Tröndelags fylkeskommune, Ingela Jönsson, tf. regiondirektör Region Jämtland Härjedalen och Odd Inge Mjöen, blivande fylkesrådman för det sammanslagna Tröndelag.

Fr v: Sidsel Bryne, infrastrukturrådgivare Nord-Trøndelags fylkeskommune, Ingela Jönsson, tf. regiondirektör Region Jämtland Härjedalen och Odd Inge Mjøen, blivande fylkesrådman för det sammanslagna Trøndelag. Foto: Erling Bergh

– Det finns redan ett bra samarbete mellan Trøndelag och Jämtland Härjedalen, som vi gärna vill utveckla ytterligare på ett antal områden. Det är viktigt att vi koncentrerar oss på de områden där vi har störst chans att lyckas, på norsk sida till exempel en satsning på järnvägen i Trøndelag, inklusive Meråkerbanan, säger Odd Inge Mjøen, projektledare för sammanslagningen av Nord- och Sør-Trøndelag och blivande fylkesrådman för det nya Trøndelag.

Ole Tronstad, stabschef Nord-Trøndelags fylkeskommune.

Ole Tronstad, stabschef Nord-Trøndelags fylkeskommune. Foto: Erling Bergh

De olika områden som diskuterades var bland annat infrastruktur och möjligheten att utveckla metoder för att hålla befolkningen frisk, baserat på erfarenheter från den så kallade HUNT-forskningen.

Dessutom gjordes en analys av vad som skulle kunna möjliggöra etableringen av en gemensam arbetsmarknadsregion samt möjligheten att skapa en myndighet, så kallad EGTS (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete), som sammanför regionala medel och möjliggör gemensam motfinansiering till centrala EU-fonder.

Det gemensamma arbetet ska mynna ut i en rapport att lägga fram till politiken, bland annat innehållande förslag till fortsatt arbete.

Ruth Eriksson, områdeschef infrastruktur och kommunikationer, Region Jämtland Härjedalen och Sidsel Bryne, infrastrukturrådgivare Nord-Trøndelags fylkeskommune.

Ruth Eriksson, områdeschef infrastruktur och kommunikationer, Region Jämtland Härjedalen och Sidsel Bryne, infrastrukturrådgivare Nord-Trøndelags fylkeskommune. Foto: Erling Bergh

Göran Hallman, folkhälsopolitisk strateg, Region Jämtland Härjedalen.

Göran Hallman, folkhälsopolitisk strateg, Region Jämtland Härjedalen. Foto: Region Jämtland Härjedalen

Text: Anders Rubensson

0 av 2 gillar detta