silhuetten av en person som går och tittar ner i marken, av ett träd och en bänk i dimma

Fyra självmord varje dag

Var sjätte timma, varje dag, tar en människa sitt liv i Sverige. Den 10 september är internationella suicidpreventiva dagen, en dag som sätter arbetet med att förhindra självmord på agendan och som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO.

Med gemensamma krafter kan vi minska siffran över hur många som tar sitt liv i Sverige varje år. Den 10 september är en dag att minnas och hedra dem vi saknar. Det är också en dag att förebygga det som inte ska behöva hända.

Som medmänniska kan du tänka att även en liten insats kan göra stor skillnad. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att en person ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord. https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Tema/Psykisk-halsa/Att-vara-narstaende/Stod-och-rad1/Att-stodja-nagon-som-har-sjalvmordstankar/

Om du har självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv, utan då behöver du söka hjälp. Självmordstankar är vanligt, och ingenting att skämmas över. Du är inte ensam. https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Sjalvmordstankar/

4 av 5 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se