Viktigt att ta sin påfyllnadsdos mot covid-19

I takt med att smittspridningen av covid-19 ökar är det viktigt att alla som erbjuds en påfyllnadsdos tar den så snart som möjligt. Just nu finns det gott om lediga tider.

Alla över 18 år kommer att bli erbjudna en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, men i tur och ordning och först till dem som har störst behov av skydd mot sjukdom.

– Inför kommande helger vill vi uppmana alla som just nu erbjuds en påfyllnadsdos att ta den så snart som möjligt. Vi ser just nu en snabbt stigande smittspridning och därför är det viktigt att ta sin extra dos för att på så sätt förlänga och förbättra skyddet mot sjukdomen, säger Cornelia Orhagen Brusmark, vaccinsamordnare i Region Jämtland Härjedalen.

Just nu erbjuds följande personer en påfyllnadsdos i Jämtland Härjedalen:

 • Du som är 65 år eller äldre.
 • Du som har hemtjänst eller hemsjukvård.
 • Du som bor på ett äldreboende.
 • Du som jobbar inom hälso- och sjukvård och i ditt dagliga arbete jobbar nära patienter; alltså att du deltar i undersökningar, behandlingar eller annan vård och omsorg.
 • Du är 18 år eller äldre och har ett beslut om LSS-insatser eller assistansersättning.
 • Du tillhör någon av de grupper som har ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det gäller dig som:
  • har en kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, exempelvis genomgången stroke, genomgången hjärtinfarkt, högt blodtryck, hjärtsvikt eller förmaksflimmer.
  • har kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller astma som kräver regelbunden medicinering.
  • har tillstånd som leder till påverkad lungfunktion/andning av andra skäl, exempelvis kraftig övervikt, Parkinsons sjukdom, ALS, eller cystisk fibros.
  • har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • har Downs syndrom.
  • är gravid och har fyllt 35 år och/eller har ett BMI på över 30.

Tid kan bokas via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller genom att ringa bokningstelefonen på 063-14 22 50. Det går även bra att besöka en drop in-mottagning.

Från och med den 10 januari kommer påfyllnadsdos att erbjudas till alla över 18 år där det gått sex månader sedan dos 2.

Text: Sara Nilsson