Vad kan vi göra för att bryta ensamheten?

Det är temat på årets ”Fokusvecka Psykisk hälsa” som sker den 3-9 oktober. Med fokus på unga och äldres psykiska hälsa. En vecka som Region Jämtland Härjedalen arrangerar tillsammans med länets kommuner och frivilliga organisationer. Syftet är att visa på bredden av vad som kan göras för att förhindra psykisk ohälsa och minska ensamheten i samhället.

Programmet för veckan har ett brett utbud med både föreläsningar med workshop, teaterföreställningar, digitala sändningar och andra aktiviteter som belyser både den egna upplevelsen av ensamhet och varför det är så viktigt att prata om hur vi mår.

– Vi behöver kroka arm med alla delar av samhället för att få till en långsiktig förändring, och börja tidigt med förebyggande insatser. Under veckan kommer också den ideella organisationen Tilia att släppa sin rapport, om ungas egna upplevelser om sin psykiska hälsa, berättar Jenny Olsson, Antistigma psykisk hälsa och suicid, Folkhälsoenheten Region Jämtland Härjedalen.

Alla kan göra något för att bidra till en bättre psykisk hälsa.

– Vi är alla beroende av att den psykiska hälsan är bra och psykisk ohälsa finns i alla åldrar och samhällsklasser. Alla kan drabbas av ensamhet och det är viktigt att information sprids om hur vi kan behålla och förbättra vår psykiska hälsa. Det görs många bra insatser i vårt län och denna vecka har vi samlat ett antal av dem, säger Anders Vikström Aloandersson, suicidpreventiv resurs, Region Jämtland Härjedalen.

Veckan riktar sig till personal, chefer, politiker och brukar-/anhörigföreningar och alla invånare som vill lära sig mer om detta ämne. Aktiviteter kommer att ske både via webben och ute hos aktörer och de flesta arrangemangen under veckan är gratis.

För mer information:
Anders Vikström Aloandersson, 070-3662761, anders.aloandersson@regionjh.se
Jenny Olsson 073-8227691, jenny.olsson@regionjh.se

www.regionjh.se/fokusveckapsykiskhalsa


Text: Anna Swanson Danielsson