Uttalande om Direktivet till kommande plan för transportinfrastrukturen 2022 - 2033

Förra veckan fattade riksdagen beslut kring infrastrukturpropositionen. Regeringskansliet har i samband med detta skickat ut direktivet för kommande nationella plan för transportinfrastrukturen 2022 - 2033 till Trafikverket och landets regioner.

Regionrådet Elise Ryder Wikén (M) kommenterar direktivet så här:

– Direktivet innehåller både bra och mindre bra delar för Jämtland Härjedalen. Direktivet pekar ut underhållet på väg- och järnväg som en viktig post i budgetramen. Här säger direktivet att både det hög- och lågtrafikerade järnvägs- och vägnätet ska prioriteras och ett särskilt beaktande av att underhålla vägar i det perifera vägnätet. Det här låter bra säger Elise Ryder Wikén, vi har stridit för att vi ska ha körbara vägar året om i hela länet.

– Dock har inte anslaget till den regionala planen för Jämtland Härjedalen höjts nämnvärt. Den totala potten för alla läns planer har höjts med drygt 14% men fördelningsmodellen har inte förändrats trots att vi har påtalat detta under lång tid. Det innebär att de län som har en liten ram från början får en liten höjning. För Jämtland Härjedalen ser jag att vi kommer att kunna göra färre utvecklingsåtgärder på det regionala vägnätet än vad man kan göra i andra län, då vi har en mycket mindre ram. Sett till antalet mil regionala vägar har vi mycket mil väg men väldigt liten ram. I andra län kan man bygga cykelvägar mellan byar och bygga nya tågstationer m m men vi har inte samma möjligheter om förslaget går igenom.

– Oroande är också ramen för större investeringar. Det kommer sannolikt inte bli mycket pengar över till nya objekt än de redan beslutade, säger Elise Ryder Wikén. Våra prioriteringar för 4 timmar med tåg till Östersund - Stockholm och E14 Lockne – Optand (förbifart Brunflo) är exempel på åtgärder som kan vara i fara. Det är viktiga objekt för både tillgänglighet och säkerhet. Vi behöver nu fortsätta att påverka för att dessa prioriteringar kommer med till nästa nationella plan.

Trafikverket kommer nu att ta fram den nya nationella transportinfrastrukturplanen och ett förslag väntas komma ut på remiss i november.

Direktivet går att läsa i sin helhet här: https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/06/uppdrag-att-ta-fram-forslag-till-nationell-plan-for-transport--infrastrukturen-och-mojlighet-att-ta-fram-lansplaner-for-regional-transportinfrastruktur/

För mer information:
Elise Ryder Wikén (M), Regionråd och Ordförande i Regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen, 070-649 64 04

Jennie Berglund, Infrastrukturstrateg, Regional utveckling, 073-055 36 47