Utökade satsningar ska korta vårdköerna i Region Jämtland Härjedalen

Under året 2022 genomfördes tillgänglighetssatsningar på flera håll inom Region Jämtland Härjedalen. Bland annat uppfyllde man delvis målen för barn- och ungdomspsykiatrin, vilket genererade 40 miljoner i extra statsbidrag. Nu utökas därför satsningarna under 2023 för att ytterligare korta köerna.

I kölvattnet av pandemin, rådande specialistläkarbrist och stora patientgrupper har köerna växt på flera håll inom vården. Medan tillgängligheten är bättre inom vissa områden som exempelvis barn- och ungdomsmedicin, HIM, HNR och akutröntgen, satsas det nu på flera håll med nya lösningar för att korta väntetiden och säkra vårdgarantin för invånarna i Region Jämtland Härjedalen.

– Det här är något vi behöver satsa på fokuserat inom hela hälso- och sjukvården. Vi har flera exempel på framgångsrika satsningar under 2022, och även om vi inte nått en köfrihet eller är i mål med arbetet att minska köerna så visar det att vi är på rätt väg. Nu vill vi trappa upp och fortsätta arbetet för att kunna ge våra invånare den vård de behöver så snabbt och smidigt som möjligt, säger Anna Granevärn, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen.

Exempel på satsningar som nu införs är digitala lösningar - exempelvis AI-baserad mjukvara till magnetkamerorna vilket halverar undersökningstiden, kvälls- och helgverksamhet, produktions- och kapacitetsplanering, och ökad samverkan såväl inom organisationen som utanför. Inom ambulansen utökas införandet av bedömningsbilar, en ensambemannad bil i vilken det jobbar en specialistsjuksköterska. Bilen kan åka ut till patienter på så kallade prio 2-larm och prio 3-larm, och göra bedömningar, ge egenvårdsråd och hjälpa patienten till rätt vårdnivå.

En stor del av satsningen innebär också att stötta upp befintlig personalstyrka med inhyrda resurser.

– Bristen på personal att rekrytera utgör såklart en stor utmaning för oss, och genom att hyra in personal kan vi värna om våra egna medarbetare samtidigt som det kan skapa utrymme för viktigt utvecklingsarbete. Det är där vi skapar de största vinsterna för våra patienter och deras anhöriga i form av stöd och hjälp fortare och tryggare, säger Anna Granevärn.

För mer information kontakta:
Anna Granevärn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-261 05 59

Text: Sara Nilsson