Uppdrag till regiondirektören om ökade antikroppstester

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo (c) har idag undertecknat ett uppdrag till regiondirektören om att försöka öka andelen antikroppstester genom att upphandla externt stöd. Uppdraget ska påbörjas omgående och återredovisas till nämnden vid sammanträdet i september.

Regeringen och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har förhandlat fram en överenskommelse gällande ökad nationell testning för covid-19. Överenskommelsen gäller både test för virus vid pågående sjukdom samt testning för antikroppar.

Region Jämtland Härjedalen är redan en av de regioner i landet som provtar i störst utsträckning mot pågående infektion. Testning för antikroppar genomförs också, men där är regionens kapacitet lägre.

- Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande prioriteringsordning. Det innebär att personal inom äldreomsorg, samt regional och kommunal hälso- och sjukvård, testas först. Därefter följer medicinska riskgrupper och personal inom samhällsviktig verksamhet. Som fjärde prioriteringsgrupp är övriga över 18 års ålder, säger Tom Silverklo.

Provtagning av regionens vårdpersonal pågår och beräknas vara klar under vecka 33. Därefter kommer vårdpersonal inom kommunerna att testas och först efter dessa grupper kommer Regionen kunna erbjuda antikroppstester till övriga grupper.

- Intresset är stort hos allmänheten och alla över 18 år har rätt till och ska ges möjlighet att testa sig. Därför behöver vi se över möjligheten att upphandla mer kapacitet och det är brådskande, säger Tom Silverklo.

- Många vill träffa anhöriga inom riskgrupper och då är det viktigt att veta om man har antikroppar eller inte. Man får bara inte glömma att ett positivt antikroppstest inte är ett frikort att göra vad som helst, men ger frihet under ansvar, fortsätter Tom Silverklo.

För mer information
Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, stfn 073 267 27 97
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74