Unikt samarbete ger bättre möjligheter till distansarbete

Under 2021 ska Region Jämtland Härjedalen erbjuda möjligheter till distansarbete från hemmet eller från regionens lokaler via så kallade hubbar. Under torsdagen blev det klart att den första arbetshubben kommer att etableras i Bergs kommun. Lösningen har arbetats fram i nära samverkan med kommunen och företaget Fjällhubben.

Ett hybridkontor kombinerar kontorsförlagt arbete med distansarbete. Varifrån arbetet sker styrs av de behov som råder för dagen. Ibland passar det bäst att arbeta hemifrån, ibland på kontoret. För en medarbetare kan det innebära en minskad stress och större möjligheter att hitta en balans mellan arbete med privatliv.

– Att kunna närvara vid ett utvecklingssamtal på barnens skola, kunna springa en halvtimme före jobbet eller hinna med saker efter jobbet som man normalt sparar till helgen är sådant som ger mer livskvalitet, säger Anders Byström som är biträdande regiondirektör i Region Jämtland Härjedalen och den som ansvarat för avtalet.

Lösningen med arbetshubbar är en del i en långsiktig plan för kompetensförsörjning då den möjliggör för arbetssökande att jobba på distans vilket i sin tur gynnar glesbygden.

– Arbetshubbar är en bra lösning på behovet av mer flexibla arbetsplatser, vi vill komma närmare medborgarna och skapa goda förutsättningar för medarbetare genom kortare resväg, säger Bergs kommunalråd Therese Kärngard (S), och fortsätter:

– Vår förhoppning är att denna satsning också ger näringslivet förutsättningar för att både flytta hem verksamheter och satsa vidare. Win win för många.

I Region Jämtland Härjedalen pågår även ett med att utveckla befintliga rekryteringsstrategier, arbetsmiljöstrategier samt utveckling av ledarkompetenser kopplat till distansarbete i syfte att i större utsträckning ge invånare i och utanför länet möjlighet till anställning i organisationen. Regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand ser mycket positivt på utvecklingen framgent:

– Vi är mycket glada och stolta över att genom detta unika samarbete kunna skapa helt nya möjligheter för våra medarbetare att arbeta på distans, samtidigt som vi långsiktigt kan bidra till ökad inflyttning, nyetableringar av företag och stor klimatnytta genom minskad pendling.

På sikt är ambitionen kunna erbjuda en arbetshubb i varje kommun.

– Det är roligt att regionen och kommunen vågar satsa på detta och på så sätt bidra till en levande region och dessutom skapa en attraktivitet för den typen av tjänster där det lämpar sig med hybridarbetsplatser, säger Magnus Karlsson på Fjällhubben.

För mer information:
Anders Byström, biträdande regiondirektör, 070-687 01 51
Magnus Karlsson, Fjällhubben, 070-209 94 84
Therese Kärngard (S), kommunstyrelsens ordförande Bergs kommun, 070-303 15 50
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95

Text: Sara Nilsson