Trafikverkets generaldirektör besöker Region Jämtland Härjedalen

På torsdag, 23 februari, besöker Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana Region Jämtland Härjedalen. Syftet med mötet är att generaldirektören ska få en bild av Jämtland Härjedalen och vilka utmaningar länet har med koppling till infrastrukturen. Norra skog och SAAB AB kommer också att medverka vid mötet.

– Bra tillgänglighet är viktig för länets utveckling och för kompetensförsörjningen, säger Bengt Bergqvist (S), regionstyrelsens ordförande i Region Jämtland Härjedalen, och tillägger:

– Investeringar i infrastrukturen är en förutsättning för att möjliggöra arbetspendling med rimliga restider i en stor geografi. I mötet med Trafikverket kommer vi bland annat att diskutera hur detta ska kunna uppnås.

Jonas Andersson (S), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, menar att det också kommer att pratas underhåll och bärighet på våra vägar:

– För företagen är effektiva transporter en konkurrensfråga. Vi har redan har en utmaning med de långa avstånden, och då behöver vägarna vara robusta och hållbara för att transporterna ska fungera så bra som möjligt, säger Jonas Andersson.

Regionala utvecklingsdirektören Magnus Aspegren betonar att den attraktivitet som länet besitter är viktig att ta tillvara och utveckla:

– Vi kan inte nog markera att vi behöver ha snabba och pålitliga allmänna kommunikationer till och från vårt län och inom länet. Människor och företag väljer länet av många goda skäl. Restiderna är grundläggande där snabba tågresor är viktiga men också att vi kan ha ett bärkraftigt klimatneutralt flyg, vilket vi arbetar för tillsammans i länet, avslutar Aspegren.

För mer information:

Jonas Andersson (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande, tel 072-702 74 80.
Berit Eriksson, regional utvecklingsstrateg, tel 070-378 00 73.
Jennie Söderberg, Regional utvecklingsstrateg, tel 070-055 36 47

Text: Berit Eriksson.