Tillfällig provtagningsstation för covid-19 vid Skidstadion i Östersund

Nu under skidskyttetävlingarna är många besökare på plats i Östersund. Samtidigt fortsätter spridningen av covid-19 i länet. Därför är det viktigt att alla personer som har symtom som kan vara covid-19 lämnar ett så kallat PCR-prov. För att underlätta för besökare har Region Jämtland Härjedalen därför öppnat en tillfällig provtagningsstation vid Skidstadion i Östersund.

Provtagningsstationen finns på plats från och med måndagen den 29 november till och med fredag 3 december. Öppettiderna är klockan 10–12 och 13-16.

Adressen till provtagningsstationen är: Genvägen 1, 831 43 Östersund.

Metoden är så kallad egenregistrerad provtagning. Det innebär att personen som ska lämna prov får ett provtagningskit med instruktioner om hur man tar provet på sig själv, och hur man gör för att registrera provet på 1177.se. Sedan ska provet lämnas in till provtagningsstationen så fort som möjligt samma dag, för att kunna skickas till analys.

  • För att kunna lämna prov via egenregistrerad provtagning behöver personen ha svenskt personnummer och e-legitimation, antingen Bank-id eller Freja e-id plus.
  • För att inte riskera att smitta sprids bör man ha ett friskt ombud som både hämtar provtagningskit och lämnar in provet, om det är möjligt.
  • Det är också viktigt att den som har symtom isolerar sig medan hen väntar på provsvaret, så att man inte riskerar att smitta någon annan. Provsvaret kommer vanligtvis inom 1,5 dygn, och då loggar man in på 1177.se för att läsa svaret.
  • Personer som inte har svenskt personnummer eller e-legitimation ska kontakta sin närmaste hälsocentral vid behov av provtagning.

Information om vad som gäller för den ordinarie provtagningen i Jämtland Härjedalen finns på: www.1177.se/jamtland-harjedalen/covid-19-prov

För mer information:
Jan Näsvall, Patientsäkerhet, Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 073-821 09 12 eller e-post: jan.nasvall@regionjh.se

Text: Linda Henriksson