Skissbild Synsam Group

Stora samhällseffekter när Synsam Group tar hem produktionen till Sverige

Synsam Groups beslut att flytta sin produktion till Sverige skapar ekonomiska samhällseffekter på drygt 120 miljoner per år. Det visar en beräkning som Business Region MidSweden genomfört. Etableringen skapar 200 direkta arbetstillfällen och blir en av Östersunds största privata arbetsgivare.

Nordens första moderna tillverkningsindustri för glasögon skapar många ringar på vattnet. Både när det gäller nationellt och regionalt.

– Det här är en stor vinst för Sverige, men också för oss regionalt då det skapar omfattande samhällseffekter. Etableringen följer också vår regionala utvecklingsstrategi när det gäller hållbarhetsmål och klimattänk. Synsam Groups etablering blir ett föredöme för nytänkande när det gäller cirkulärt företagande, berättar Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen.

Över en miljon glasögon kommer att produceras årligen med ett fokus på innovation inom cirkulära återvunna eller lokala material från framförallt Sverige, Skandinavien och Europa.

Business Region MidSweden som är Regionens gemensamma etableringsfunktion, har gjort en analys som ger en uppfattning om vilken betydelse och vilket värde Synsam Groups etablering har i samhällsekonomiska effekter. Den omfattar bland annat skatter, avdrag, brytpunkter, sysselsättningsberäkning, multiplikator- och konsumtionseffekter samt dynamiska effekter.

Synsam Group vill vara föregångare och inspirera andra företag att se att det finns möjligheter att ha sin produktion i Sverige. Flytten är även en del av koncernens hållbarhetsagenda för att minska sitt klimatavtryck.

– Vårt beslut att ta hem produktionen är en del av vår vision. Förutom att vi minskar vårt totala klimatavtryck avsevärt skapar vi en attraktiv destination för produktion av hållbara glasögon och ett center för innovation och utbildningar inom ögonhälsa. Det blir en inspirerande mötesplats för våra medarbetare, kunder och näringslivet, säger Håkan Lundstedt, vd och koncernchef för Synsam Group.

Enligt Synsam Groups analys är Östersund den bästa tänkbara platsen för deras fabrik- och innovationscenter. I analysen kan man se att Östersund som etableringsort är en bra plattform för att bygga nuvarande och internationell affär. Här finns ett bra lokalt näringsliv, en expansiv region, en välutvecklad infrastruktur, närhet till natur och upplevelser. Företaget kan även återanvända en redan befintlig lokal vilket är bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Att Synsam Group ser regionen som den bästa tänkbara platsen i Sverige, att flytta sin tillverkningsindustri till, är inget som kommer som en överraskning. Vi vet att det finns många platser i Jämtland Härjedalen som lever upp till de krav som ställs på hållbara framtida företagsetableringar, berättar Elise Ryder Wikén.

För mer information:

Elise Ryder Wikén
Ordförande regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 070 649 64 04
E-mail: elise.wiken@regionjh.se

Fredrik Blom
Projektledare Business Region MidSweden
Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 063 14 66 34
E-mail: fredrik.blom@regionjh.se
Hemsida: https://businessregionmidsweden.se

Jenny Fridh
Kommunikations- och hållbarhetschef
Synsam Group
Telefon: 073 027 70 18
E-mail: jenny.fridh@synsam.com

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se