Snabbt bredband hos 75 procent av hushållen i Jämtlands län men långt kvar till bredbandsmålen

75 procent av hushållen i Jämtlands län hade i oktober 2020 tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s, vilket är en ökning med knappt 3 procent eller ungefär 2000 hushåll sedan 2019. Men det är tyvärr en minskning i utbyggnadstakten jämfört med 2019.

Snittet av andelen hushåll med snabbt bredband för riket är 87 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2020. Statistiken visar också att det var långt till målet om att 95 procent av länets hushåll skulle ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Bland kommunerna i länet har Östersund kommit längst med 87 procent hushåll med snabbt bredband. I Strömsund har 52 procent av hushåll snabbt bredband vilket gör det till den kommun i länet som har längst kvar till bredbandsmålet. Motsvarande andel för Berg är 55 %, Bräcke är 85 %, Härjedalen 60 %, Krokom 74 %, Ragunda 63 % samt Åre 62 %.
Bergs kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband med nästan 11 procentenheter.

Om hushåll som finns i närheten av redan fiberanslutna hushåll räknas in har Bräcke och Östersunds kommuner även här kommit längst. Här har ca 95 procent av alla hushåll antingen tillgång till fiber eller fiber i absoluta närheten.

– Det är fortfarande ganska stor variation mellan länets kommuner och mellan tätort och landsbygd, men skillnaden minskar. Tittar man enbart på landsbygden, det vill säga utanför tätort och småort, har Bergs kommun ökat mest i länet med en ökning från 28 procent till 38 procent av hushållen som har snabbt bredband på minst 100 Mbit/s, säger Peter Adolfsson, som arbetar på Region Jämtland Härjedalen som regional bredbandskoordinator och har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor.

Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågor. Bredband är en samhällsutvecklingsfråga som är viktig för näringsliv, offentlig verksamhet och medborgare och inte minst inför den digitalisering hela samhället står inför nu.

Tittar man enbart på landsbygden har Bräcke kommun kommit längst, där har 79 % av hushållen snabbt bredband via fiber. Lägst andel fiberanslutna hushåll på landsbygden har Strömsunds och Bergs kommuner med 24 respektive 38 procent fiberanslutna hushåll.

– Vi är besvikna över den låga utbyggnadstakten men vi vet också att det t ex i Åre kommun byggs mycket fiber på landsbygden nu. Dessutom, överlag, ser det ut som att det kommer att byggas mer under 2021 än vad det gjordes 2020. Positivt i denna nya statistik är naturligtvis Bergs kommuns relativt stora ökning av antalet fiberanslutna hushåll på landsbygden, även om det återstår mycket för att nå bredbandsmålen, säger Karin Thomasson (MP) som är 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

– Vi ser också fortfarande, precis som tidigare år, att det i flera områden är många som väljer att inte ansluta till fiber när man får ett erbjudande om detta och det är oroande. Det kan medföra att en aktör helt och hållet avstår fiberutbyggnaden där då och det är oacceptabelt. Tillgången till snabbt bredband ska inte vara beroende av grannarna, här måste staten ta ett tydligare ansvar. Vi går mot ett allt mer digitaliserat samhälle och då är snabbt och säkert bredband en grundförutsättning, oavsett om man bor på landsbygden eller i tätort, menar Elise Ryder Wikén (M) som är Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

– Och fiberutbyggnaden är också en förutsättning för snabba mobilnät på landsbygden, menar Peter Adolfsson.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2020.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin här

För mer information:
Elise Ryder Wikén (M)
Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, 070-649 64 04

Karin Thomasson (MP)
1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, 070-699 99 28

Peter Adolfsson
Regional bredbandskoordinator, 072-242 86 56

Text: Peter Adolfsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se