Sjukvårdsrådgivning på telefon – 50 år

Nu i januari är det 50 år sedan telefonrådgivningen startade i Jämtland Härjedalen. Sjukvårdsrådgivning på telefon har alltid fyllt ett behov genom att göra vården mer tillgänglig, oavsett om man behöver vägledning till rätt vårdinstans eller egenvårdsråd. Ny teknik, exempelvis smarta mobiler, gör också att tjänsten utvecklas mer och mer.

Den första sjukvårdsrådgivningen i Sverige startades på 1930-talet och kallades då för Sjukhuscentralen. Den ersattes 1968 av Sjukvårdsupplysningen som etablerades på flera orter. Primärvården med dess telefonrådgivning byggdes ut i Sverige på 1970-talet, då tillgång till vårdcentraler fanns i varje kommun.

Telefonrådgivningar startades upp inom sjukvården av flera anledningar. En var att telefonen var billig att använda och lättåtkomlig. Att Primärvården expanderade kraftigt under 1970-talet medförde också en läkarbrist. Telefonrådgivningarna, som ofta bemannades av sjuksköterskor, reducerade antalet läkarbesök och ökade tillgängligheten samt kvalitén eftersom de vårdsökande i ett tidigt stadium fick vård på rätt nivå.

Dagens motsvarighet till Sjukvårdsupplysningen heter 1177 Vårdguiden på telefon.

– Telefonsjuksköterskorna i Jämtland Härjedalen svarar idag på cirka 9000 samtal i månaden, där de ger råd och stöd samt hänvisning till rättvårdinstans. Invånarna uppskattar verkligen den här tjänsten, och hela 96 procent följer de råd som de får och är så nöjda att de skulle ringa igen, säger verksamhetschefen Ylva Lundstedt och tillägger:

– Och för att kunna erbjuda invånarna korta svarstider samverkar 1177 Jämtland Härjedalen också med övriga regioner i norr vid perioder när det är många invånare som ringer för rådgivning. Vi regioner i norr deltar också i ett pilotprojekt där vi har möjlighet att ta emot fasta bilder som ett stöd i bedömningen. Telefonsjuksköterskan kan alltså be den som ringer in att även skicka in en bild, via en smartphone, för att förtydliga sina besvär. Men det är så klart alltid den som ringer in till oss som själv avgör om den vill skicka in en bild eller inte.

För mer information
Ylva Lundstedt, verksamhetschef för 1177 Vårdguiden på telefon i Jämtland Härjedalen
Mejl: ylva.lundstedt@regionjh.se
Telefon: 070-210 86 53

Om 1177 Vårdguiden på telefon
1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, antingen i egen regi eller genom upphandlad underleverantör. Tillsammans ingår alla regioner i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. De råd du får håller därför samma kvalitet i hela landet.
Läs mer på: www.1177.se/sjukvardsradgivning Länk till annan webbplats.

Text: Linda Henriksson