Samverkan mellan aktörer ska påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter

Region Jämtland Härjedalens har för avsikt att samordna en ökad elektrifiering av de regionala godstransporterna i Jämtlands län för att påskynda arbetet. I dagsläget har 11 aktörer anslutit till arbetet genom avsiktsförklaringar.

Under hösten 2020 tillsatte regeringen en elektrifieringskommission med ett uppdrag på två år. Uppdrag ska särskilt fokusera på hur tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena kan elektrifieras i en nära framtid, exempelvis i så kallade regionala elektrifieringspiloter som har fokus på statisk laddinfrastruktur. Elektrifieringskommissionen ska ta fram genomförandeplaner med konkreta åtaganden, där så kallade elektrifieringslöften är en del av arbetet.

– Region Jämtland Härjedalen har tagit ansvar för att samordna elektrifieringslöftena från intresserade aktörer i Jämtlands län, men det känns viktigt att vi som organisation tar det ett steg längre för att påskynda och möjliggöra elektrifieringen, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén.

Tillsammans med Länsstyrelsen Jämtlands län kommer Region Jämtland Härjedalen att följa arbetet och systematiskt arbeta med kunskapsinhämtning och informationsspridning för att bidra till att öka takten i elektrifieringen av tunga lastbilar. Samordning sker via Energikontoret och i arbetet använder vi oss av redan etablerade plattformar som tex Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län, som är en aktörsgemensam plattform för samordning av länets näringsliv, kommuner, akademi, myndigheter och intresseorganisationer.

Flera aktörer har slutit upp för att gemensamt bidra till att genomföra elektrifieringen, däribland Berners Tunga Fordon AB, Curt Sillström Åkeri AB, Inlandsbanan och Jämtkraft

– Det är fantastiskt kul att så många av de stora aktörerna vill jobba tillsammans med detta. Transporter genererar cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen och vägtransporter orsakar drygt 90 procent av dessa. Ökad elektrifiering av de regionala godstransporterna kommer alltså att vara väldigt viktigt för omställningen till nollutsläpp i transportsektorn, säger Karin Thomasson som är 1:a vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

För mer information
Elise Ryder Wikén (M), Regionala utvecklingsnämndens ordförande, 070-649 64 04
Karin Thomasson (MP), Regionala utvecklingsnämndens 1:a vice ordförande, 070-699 99 28

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se