Rutiner för smittspårning vid klustersmitta

Under de senaste veckorna har det larmats om covidsmitta bland bärplockare i flertalet regioner. Region Jämtland Härjedalen har en bra kontakt med arbetsgivare och de som ingår i smittspårningen och följer utvecklingen noga.

Regionen hanterar smittan på samma sätt som vid vilken annan arbetsplats som helst. Vid konstaterat fall av covid-19 påbörjas smittspårningsprovtagning av exponerade individer. Provtagning kan ske med antigentester och/eller PCR och sker så snart som möjligt och igen 5- 7 dagar efter exponering eller tidigare om symptom uppstår.

– Smittskydd bedömer att risken är liten att smittan kommer föras vidare om de smittade agerar enligt riktlinjerna, vilket vi såklart förutsätter, säger Regionöverläkare Lisbet Gibson och fortsätter;

– Vi har en bra dialog med de berörda företagen och agerar snabbt för att förhindra smittspridning vid misstanke om covid-19 på en anläggning.

Den som har haft covid-19 bedöms inte längre smittsam när det har gått minst sju dagar sedan insjuknandet och personen mår bättre och varit feberfri i 2 dygn. Även om vissa symptom som till exempel rethosta och försämrat luft- och smaksinne kan kvarstå efter sju dagar är det inte smittsamt. Ett test är dock ofta positivt länge efter genomgången sjukdom utan att det innebär att en är smittsam. Det är därför ingen idé att testa sig igen sju dagar efter insjuknandet. Den som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra.

– För såväl boende som besökare i vår region gäller även fortsättningsvis att följa rekommendationerna för att minska smittspridningen. Det innebär att och hålla avstånd, umgås i mindre grupper och till exempel inte gå flera stycken och handla i affärer och liknande, säger Lisbet Gibson.

För mer information:
Lisbet Gibson, Regionöverläkare, 070-550 74 04

Text: Sara Nilsson