Regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson sitter vid ett skrivbord och skriver under ett papper. Förstora bilden

Regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson skriver under deklaration för en stark demokrati. Foto: Sara Rönnberg

Region Jämtland Härjedalen skriver under Deklaration för en stark demokrati

Den svenska demokratin fyller hundra år och kommittén Demokratin 100 år har tagit fram en deklaration för att stärka demokratin. Under dagens regionfullmäktige ställde sig Region Jämtland Härjedalen officiellt bakom densamma då den undertecknades av regionfullmäktiges ordförande.

Deklarationen är en del av kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen tar ställning för ett demokratiskt styrelseskick och demokratins grunder och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

– Demokrati är något vi skapar tillsammans och vi får aldrig ta den för given. Extra tydligt blir det nu när demokratiutveckling och grundläggande fri- och rättigheter hotas när länder runt om i världen inför drastiska åtgärder för att bekämpa coronaviruset. Vi behöver jobba aktivt för att säkerställa demokratin både nu och i framtiden och hitta nya vägar för ökad delaktighet, säger regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson.

För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig:

  • Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin och
  • Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Utöver detta lämnar Region Jämtland Härjedalen i samband med undertecknandet sex stycken åtaganden som ska genomföras för att ytterligare befästa demokratins värderingar. Bland åtagandena kan nämnas att beakta mänskliga rättigheter och främja likabehandling, fortsätta stärka rollen som samisk förvaltningsmyndighet och att lyfta fram minoriteter och andra utsatta grupper

Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år, gläds över att Region Jämtland Härjedalen undertecknar deklarationen.

– Regionens målmedvetna arbete med att beakta mänskliga rättigheter, främja den samiska befolkningens och minoriteters rättigheter och att värna utsatta gruppers välbefinnande är både viktigt och nödvändigt. Jag ser fram emot att följa ert arbete med att öka medborgarnas involvering och inflytande i frågor som beslutas på regional nivå, säger Peter Örn.

För mer information:
Thomas Andersson, regionfullmäktiges ordförande
070-609 00 78

Thérèse Amnéus, presskontakt kommittén Demokratin 100 år
073 840 91 75

Text: Sara Nilsson Foto: Sara Rönnberg