Region Jämtland Härjedalen ser över förutsättningarna för palliativ vård

Med anledning av de rapporter som kommit från personal på Storsjögläntan har regiondirektör Hans Svensson beslutat om en kartläggning av verksamheten för att identifiera eventuella förbättringsområden.

Storsjögläntan är en enhet inom Region Jämtland Härjedalen som jobbar med vård i hemmet för patienter i livets slutskede. Den senaste tiden har man kunnat läsa i media att verksamheten inte haft möjlighet att ta emot alla patienter som så har önskat. I samråd med hälso- och sjukvårdsdirektören Maria Söderkvist har beslut därför fattats om att en kartläggning av verksamheten ska göras.

– Storsjögläntan är en verksamhet som vi värnar om, och vi är givetvis måna om att kunna tillmötesgå de patienter som önskar få dö hemma. Därför är det viktigt att vi är lyhörda inför de signaler som vi får från verksamheten och på ett sakligt och strukturerat sätt tittar på hur situationen ser ut och vad vi eventuellt behöver göra för att förbättra den, säger Hans Svensson.

Storsjögläntan är inte den enda verksamheten inom Region Jämtland Härjedalen som har svårt att rekrytera personal och trenden är tydlig i hela Sverige.

 – Det är viktigt att vi inte bara tittar på antalet anställda utan även funderar på hur vi kan säkerställa att vi kan bedriva en god och nära vård även i framtiden. Vårdpersonal kommer att vara en ännu större bristvara i framtiden och därför behöver vi även ändra våra arbetssätt och göra en omställning av hela hälso- och sjukvården.

Kartläggningen kommer att genomföras av verksamhetscontrollern Henrik Wahlström, som även har en bakgrund som sjuksköterska och även har jobbat som chef inom palliativ vård.

För mer information
Hans Svensson, regiondirektör, tfn 076-837 31 74

Text: Sara Nilsson