Region Jämtland Härjedalen prisar kulturen i länet

Regionens kulturpris till Peterson-Bergers minne 2020 delas i år ut till Gunnar Stenmark. Idag beslutade också Regionala utvecklingsnämnden att dela ut ett flertal stipendier; Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium 2020 samt Region Jämtland Härjedalens samiska stipendium 2020.

Regionens kulturpris på 30.000 kronor delas ut till Gunnar Stenmark, hantverkare, traditionsbärare och musiker.

- Kulturpriset är ett betydelsefullt pris och ett viktigt erkännande för en kulturell eller konstnärlig gärning. Vi både uppskattar och inspireras av konstnärernas uttryck och insatser, säger Regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M).

Motivering kulturpris till Peterson-Bergers minne 2020

Regionens kulturpris 2020 tilldelas Gunnar Stenmark, en flöjtbyggare vars hantverk är intimt förbunden med länets kulturarv, med musiken och med andra musiker.

Gunnar Stenmark är en traditionsbärare, hantverkare och musiker som ägnat en stor del av sitt liv åt Härjedalspipan, en traditionell spelpipa med sex fingerhål som härstammar från Härjedalen. Förutom flöjttillverkning håller Gunnar kurser i flöjtbygge och utvecklar spelpipan tillsammans med aktiva musiker idag. Det har dessutom lett till nya varianter som exempelvis Offerdalspipan och Åspipan.

Härjedalspipan är långt ifrån en museal verksamhet. Gunnar för en tradition vidare precis som traditioner ska föras vidare, genom att ta avstamp i kulturarvet, varsamt hantera och utveckla det och lämna vidare till nästa generation. Hans livsgärning är investerad i detta, utan någon annan avsikt eller vinstsyfte.

Härjedalspipan är ett av få instrument som är godkända enligt det nationella Zornmärket, en kvalitetsstämpel inom folkmusik. Märket har snäva regler för vilka instrument som är godkända. Följaktligen bör vi värna den som ägnar sitt liv åt att Härjedalspipan även fortsättningsvis kan existera som instrument.

Region Jämtland Härjedalens Kulturstipendium 2020

Kulturstipendiet är ett stöd och uppmuntran i konstnärlig utveckling och framtida verksamhet. Stipendiesumman kan årligen delas mellan max tre stipendiater. Stipendiet kan sökas av personer till och med 30 år och är avsett för konstnärlig förkovran genom fort- eller utbildning.

Stipendiaterna i år är Maria Löfskog, 24 år, dans, Felix Dahlström Persson, 28 år, konst och Rasmus Gustavsson, 20 år, film.

Region Jämtland Härjedalens samiska stipendium 2020

Det samiska stipendiet är avsett att uppmärksamma personer eller grupper i Jämtland Härjedalens del av Saepmie, som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska kulturarvet. Det Samiska stipendiet är på 15 000 kronor och har funnit sedan 1999.

Årets mottagare av Region Jämtland Härjedalens samiska stipendium 2020 är Alexandra Olofsson. Hon är uppvuxen i Östersund, härstammar från Mittådalen och studerar nu som guldsmedslärling i Lannavaara. Hon bör uppmuntras att utveckla och förkovra sig inom gravyr och duodji samt till ett fortsatt kulturskapande av hög kvalitet.

- Kortare filmer med pristagarna kommer att tas fram som sprids via sociala medier och via webben, och utöver det sker en offentlig utdelning i samband med fullmäktige i oktober, avslutar Elise Ryder Wikén.

Mer information

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, mobiltelefon: 070- 649 64 04

Ingrid Printz, Kulturchef, Telefon: 063 14 67 00 mobiltelefon: 070 311 24 24, e-post: ingrid.printz@regionjh.se

Text: Maria Stenquist