Regionfullmäktige fortsätter mötas digitalt

Den 19-20 oktober är det återigen dags för Region Jämtland Härjedalens fullmäktigesammanträde. Trots att flera av de nationella restriktionerna försvunnit sedan den 29 september kommer möte att hållas digitalt.

Under coronapandemin hittades lösningar för att kunna genomföra sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser digitalt för att på så sätt bidra till att minska smittspridningen. Sedan restriktionerna hävdes den 29 september finns det inte längre något som hindrar för ett fysiskt sammanträde i och med att deltagartaket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tagits bort.

– Att restriktionerna hävts innebär inte att smittspridningen av covid-19 försvunnit. Som företrädare för en hälso- och sjukvårdsorganisation känns det oerhört viktigt att skynda långsamt och fortsätta göra vad vi kan för att skydda både invånare och medarbetare från smitta, säger regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson.

En förutsättning för ett digitalt sammanträde är att ordföranden eller den som leder mötet finns på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen. Det har särskild betydelse för fullmäktiges möten med hänsyn till den öppna karaktären. Detta innebär att Regionfullmäktiges presidium leder mötet från Folkets hus i Östersund där de normalt brukar hållas.

– Vi ser fram emot att kunna träffas fysiskt igen - inte minst då det fysiska mötet är en central del i det demokratiska arbetet. Men covid-19 är fortfarande en del av vår vardag och fler behöver vaccinera sig innan smittspridningen försvinner. Vi ser att vi behöver skynda långsamt i återgången till det gamla, säger Thomas Andersson.

För mer information:
Thomas Andersson (C), Regionfullmäktiges ordförande, 070-60 900 78

Text: Sara Nilsson