Regionen söker nationella medel för stöd till näringslivet

Regionen avser att söka medel ur två nationella utlysningar om statligt stöd. Den ena riktar sig till besöksnäringen och den andra till industriföretag, gröna näringar och transportföretag.

Det ena stödet avser att främst gå till systemkritiska företag för besöksnäringen, turismorganisationer och främjandeaktörer som hade sund ekonomi och tillväxtpotential innan krisen och som bedöms kunna ställa om verksamhet med god affärspotential Post Corona.

– Vi har fått starka signaler om att behovet av stöd kommer bli stort när de mer långsiktiga effekterna av pandemin blir tydliga efter sommaren 2020, säger Elise Ryder Wikén (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, och fortsätter:
– Det stöd vi vill ge ska vara brett och kunna innefatta insatser för att stärka omställningsförmåga, innovationskraft och konkurrenskraften långsiktigt utifrån förändrade marknadsvillkor, resemönster, kundbehov, nya kundgrupper etc. Länets företagare är drivna och vana att jobba innovativt vilket är viktiga egenskaper i tider av kris.

Många effekter av Covid-19 kommer inte att vara kända inom närtid för besöksnäringen. Ramprogrammet kommer därför att vara flexibelt i både aktiviteter och stödnivåer, som utformas tillsammans med näringen främst inriktat på åtgärder inom hållbar tjänste- och produktutveckling, hållbar affärsutveckling, marknadsföring mot nya målgrupper, investeringar för att digitalisera samt företagsutvecklande kompetensinsatser för att bredda verksamheten. Stöd kan också komma att utgå för investeringskostnader för köp av maskiner/inventarier som bidrar till långsiktigt hållbar utveckling av verksamheten.

Regionen söker också del i de nationella medel som ska främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs. Dessa medel berör inte bara besöksnäringen utan även tillverkningsindustri, gröna näringar och transportbranschen.

– Vi har vetat om att de här två utlysningarna skulle komma i sommar och därför är vi väl förberedda, säger Elise Ryder Wikén. Regionens personal har jobbat bra tillsammans med kommuner och andra aktörer och trots att ansökningstiden går ut sista augusti så har vi redan två ansökningar klara, i princip färdiga att skicka in.

– Coronapandemin är den värsta kris som länets näringsliv har upplevt i modern tid, framförallt kopplat till besöksnäringen, säger Elise Ryder Wikén, och vi räknar med att effekterna kommer att synas under en lång tid framåt.
– Med de insatser som dessa ansökningar möjliggör är det vår förhoppning och ambition att det, i kombination med andra regionala och nationella stöd, ska hjälpa näringslivet i Jämtlands län att ställa om och gå stärkta ur krisen på ett sådant sätt att sysselsättning och jobb bibehålls och utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

För mer information
Elise Ryder Wikén (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, 070-649 64 04
Martina Lundholm, områdeschef Näringsliv, 070-696 95 41

Text: Anna-Lena Högström