Regiondirektör Hans Svensson lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan

Regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand har idag meddelat regiondirektör Hans Svensson om entledigande. Bakgrunden till detta är en samlad bedömning kring att ett nytt ledarskap behövs för att lösa de problem och utmaningar som finns.

– Vi är fortfarande inne i en pågående pandemi och ska samtidigt möta den uppskjutna vården med full kraft. Det är vår bedömning att det inte finns förutsättningar att klara det i nuvarande form, säger Eva Hellstrand och fortsätter;

– Jag har haft stort förtroende för Hans Svensson som under dessa år lett organisationen genom två extraordinära kriser. Den ena har varit en ekonomi som vi tvingats sanera och den andra är förstås pandemin. Nu är det tid att blicka framåt och i den situation vi befinner oss i är den ömsesidiga respekten för varandra av yttersta vikt.

Från och med idag går biträdande regiondirektör Anders Byström in i Hans Svenssons ställe och den 9 december tar regionstyrelsen ställning till hur rekryteringsprocessen av ny direktör ska ske.

– Jag vill ta tillfället i akt att återigen tacka all personal samt chefer som på ett föredömligt sätt hanterat pandemin, en av vår tids största kriser. Det är ett lagarbete och utan laget hade detta inte varit möjligt, avslutar Eva Hellstrand.

För mer information:
Eva Hellstrand (C), Regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95