Regeringen har släppt del-information om nya infrastrukturplanen

Regeringen har nu börjat släppa en del information om den kommande nationella transportinfrastrukturplanen 2022–2033. Beslutet kommer att lanseras senare i juni. Här kommenterar Elise Ryder Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, detta.

– Vi kunde under gårdagen läsa om att fyr-spår mellan Stockholm och Uppsala ska byggas. Det är ett bra beslut, det gynnar även Jämtland Härjedalen. Det är trångt på spåren och det behövs mer kapacitet både för godset och för att persontågen ska komma fram i tid säger, Elise Ryder Wikén.

Regeringen annonserar också att mer medel ska läggas på landsbygdens vägar och det låter lovvärt menar Elise Ryder Wikén:

– Vi har ett stort vägnät i Sverige och i Jämtland som är i behov av underhåll och upprustning. Tyvärr är underhållsskulden så stor att det riskerar att bli en droppe i havet. Jämtland kommer dessutom få svårt att medfinansiera eventuella potter för till exempel trafiksäkerhet som annonseras eftersom vi i grunden har ett så lågt anslag från staten.

Hastigheter är ett uppdrag som nu Trafikverket får i uppdrag att utreda. Hastigheterna och utbyggnaden av mitträcken på våra europavägar E14 och E45 är oerhört viktigt för både tillgängligheten och säkerheten.

– Vi hoppas verkligen att det kan ske åtgärder så att vi kan behålla både hastigheter och högre säkerhet säger Ryder Wikén.

Trots de nu annonserade delarna i kommande nationella plan ser Elise Ryder Wikén att det så här långt inte sägs något om investeringsobjekt i Jämtland Härjedalen:

– Det är inte förvånande. Infrastrukturministern har ju under en längre tid proklamerat att nya stambanor för höghastighetståg ska byggas i södra i Sverige. Detta är oerhört dyrt och kommer att begränsa möjligheterna för andra nödvändiga infrastrukturinvesteringar under lång tid framöver. För Jämtland Härjedalens del ser vi bland annat att åtgärder på järnvägen är viktiga, där ett högt ställt mål från länet är att kunna resa mellan Jämtland och Stockholm med tåg på fyra timmar.

Förbifart Brunflo är en annan investering som är viktig både för de boende i Brunflo och för tillgängligheten och arbetspendlingen.

– Nu är det bara att invänta planen så får vi se vad den innehåller för Jämtland Härjedalens del avslutar Elise Ryder Wikén.

För mer information:

Elise Ryder Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden,
elise.wiken@regionjh.se, 070-649 64 04.

Berit M Eriksson, regional utvecklingsstrateg,
berit.eriksson@regionjh.se eller 070-378 00 73

Text: Berit Eriksson/LInda Henriksson.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se