Rättelse angående aktiviteter i fjällvärlden

I flera medier har vi kunnat läsa att Region Jämtland Härjedalen givit klartecken för aktörer att öppna upp i fjällen i sommar. Vi har inte givit något sådant klartecken, vi har heller inget mandat att göra det. Beslutet att öppna upp är helt och hållet respektive arrangörs eget beslut.

Däremot har Region Jämtland Härjedalen löpande avstämningar med kommuner och andra aktörer kring hur det ser ut med bokningsläge och dylikt, för att kunna anpassa vården så bra som möjligt till givna förutsättningar. Det är alltid tufft att bedriva vård under turistsäsonger, och det kommer med största sannolikhet att bli minst lika tufft i sommar, men vi kommer att göra vårt bästa för alla våra invånare och besökare.

Text: Anna-Lena Högström