Pressinbjudan: Region Jämtland Härjedalen har ansökt om att återöppna hälsocentral i Torvalla – bjuder in allmänheten till dialog

På torsdag 8 september kommer representanter från division Nära vård, Torvalla familjecentral och regionpolitiken att vara på plats i Torvalla centrum för att prata med invånare.

Den 1 september skickade Region Jämtland Härjedalen in en ansökan till Hälsovalet om att på nytt starta en hälsocentral i Torvalla.

– Återöppnandet av hälsocentralen i Torvalla är en del i satsningen på Nära vård, där vården kommer närmare invånarna, säger Ingela Gillberg, verksamhetschef för Nära vård Östersund.

Hälsocentralen är tänkt att vara fullt utrustad med bland annat läkarmottagning och distriktssköterskemottagning. Hälsovalet har drygt två månader på sig att ta beslut om ansökan. Under tiden börjar anpassning av lokalerna och rekrytering av personal.

– Det finns ingen anledning att tro att den inte skulle godkännas. Vi planerar för att öppna hälsocentralen under våren 2023 när lokalerna är renoverade och personal på plats, säger Ingela Gillberg.

På torsdag 8 september kommer representanter från division Nära vård, Torvalla familjecentral och regionpolitiken att vara på plats i Torvalla centrum för att prata med invånare.

– En viktig del i arbetssättet med Nära vård är att också ha dialog med invånarna. Vi kommer att finnas på plats för att samla in Torvallabornas önskemål och förväntningar kring en ny hälsocentral. Dessa kommer vi sedan att ta med oss i det fortsatta arbetet, säger Ingela Gillberg.

Tid: 16.00 – 18.00

Plats: Nävervägen 17, Torvalla

Kontaktperson:
Ingela Gillberg
verksamhetschef för Nära vård Östersund
Ingela.gillberg@regionjh.se
Telefonnummer: 063-14 72 23

Text: Jennie Wennberg