Pressinbjudan:Förnybart i tanken - Biogaskväll för tunga transporter

Välkommen till en biogaskväll för tunga transporter, onsdag den 29:e januari på Frösö Park, Östersund. Det nya projektet Förnybart i tanken anordnar eventet i samarbete med Länsstyrelsen Jämtlands län.

Vi står inför stora utmaningar när det gäller klimatomställningsarbetet och transporter är en viktig pusselbit i helheten.

- Vi är jätteglada att få fördjupa vårt samarbete med Region Jämtland Härjedalen inom förnybara transporter. Det här projektet kompletterar på ett underbart sätt det projekt kring laddbara fordon som vi redan driver tillsammans med Energikontoret på Region Jämtland Härjedalen. Nu kan vi arbeta med hela paletten av förnybart och laddbart när vi ska hjälpa företag och organisationer att hitta hållbara transportlösningar”, säger Johan Lagrelius, projektledare på BioFuel Region.

Om projektet Förnybart i tanken

Förnybart i tanken är ett nystartat treårigt projekt som drivs av Energikontoret på Region Jämtland Härjedalen och BioFuel Region. Projektet arbetar för att driva på omställningen till hållbara fossilfria drivmedel med fokus på tunga fordon och maskinentreprenad i Jämtlands län och Västernorrlands län.

Vi uppmanar företagare att ta kontakt för att vi ska kunna informera om vilka lösningar som kan finnas för just deras fordon eller vilka krav man kan och bör ställa som transportköpare. Alla intresserade är också hjärtligt välkomna på våra informationsevent om bland annat olika typer av fossilbränslefria drivmedel.

Det är möjligt att få mera information kring kommande arrangemang från Förnybart i tanken genom att ta kontakt med projektledaren, Erika Bjurling.

I Jämtlands län och Västernorrlands län finns nya ambitiösa energi- och klimatstrategier på plats som är framtagna för perioden 2020-2030.

- Nu gäller det att öka takten för att nå våra klimatmål och fossilbränslefrihet. Och det är där jag ser att projektet kan bidra genom att hjälpa företag och organisationer att öka takten med förnybara drivmedel och transporttjänster”, säger Erika Bjurling, projektledare på Region Jämtland Härjedalen.

Projektet ska genom neutral och kostnadsfri rådgivning, informationsmöten, workshops och annan informationsspridning lyfta kunskapen om tillgång, tillämpningsområden, bidrag och kostnader för hållbara förnybara alternativ.

Förnybart i Tanken delfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland samt BioFuel Region AB.

För mer information:

Kontakta projektledare Erika Bjurling om du vill veta mer om projektet.

E-post: erika.bjurling@regionjh.se

Telefon: 063-146581

Text: Maria Stenquist