Nytt erbjudande kan upptäcka tarmcancer tidigt

Nu inför Region Jämtland Härjedalen kostnadsfri provtagning för att tidigt kunna upptäcka tjocktarmscancer och ändtarmscancer. Med start 12 september börjar de första länsborna som omfattas av detta att få ett erbjudande skickat till sig. Först ut blir de som fyller 60 år i år, och på sikt ska det erbjudas till alla mellan 60 och 74 år.

– Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, och drabbar cirka 7 000 personer varje år. Med provtagning kan förstadier upptäckas i tid, innan sjukdomen hinner utvecklas. Genom att hitta en eventuell cancertumör tidigare än man annars skulle göra så ökar chansen att bli frisk. Därför vill vi verkligen uppmana alla som får erbjudandet att skicka in sina prov, säger Mia Ajax som är cancersamordnare i Region Jämtland Härjedalen.

Om tarmcancer upptäcks tidigt genom provtagning av alla män och kvinnor i åldern 60–74 år skulle cirka 300 liv kunna räddas varje år. Förutom att färre personer avlider skulle det också innebära att färre drabbas av allvarlig sjukdom och onödigt lidande.

– Den här provtagningen införs i hela landet, och andra regioner som redan är i gång har goda erfarenheter. Siffror från Stockholm och Dalarna visar att runt 70 procent väljer att skicka in prover för analys. Därför känns det både angeläget och glädjande att även vi börjar erbjuda det här nu, säger Mia Ajax.

Så här går provtagning och undersökning till

Personen får ett brev hem med erbjudande om att lämna avföringsprov. Brevet skickas från ett nationellt samordningskansli i Stockholm. Brevet innehåller provtagningsmaterial, instruktioner och svarskuvert. Man tar alltså provet hemma och skickar in det för analys. Analysen visar om det finns spår av blod i avföringen. Det kostar inget att lämna provet.

När man lämnat in provet tar det cirka fyra veckor innan svaret kommer. Om provet visar spår av blod blir man kallad till sjukhuset för att undersöka tarmen med så kallad koloskopi. Av de som lämnar in prov har ungefär 2 procent spår av blod i avföringen. I de flesta fall betyder det inte att det är cancer, men det måste alltid göras en utredning.

– Av de cirka 1 050 länsbor som beräknas skicka in provet under 2022 räknar vi med att ungefär 25 personer behöver få kallelse till koloskopi. Av de som undersöks beräknas cirka 25–30 procent ha ett förstadium till cancer eller tidig cancer. I de allra flesta fall kan de tidiga förändringarna, så kallade polyper, eller tumören tas bort redan vid undersökningen. Enstaka personer kan behöva fortsatt behandling, förklarar Mia Ajax.

Provtagningarna kommer att utökas successivt – och ska enligt planen vara fullt utbyggda år 2026. Från och med då kommer alla som är mellan 60 och 74 år, och folkbokförda i Jämtland Härjedalen, att bli erbjudna provtagning vartannat år.

För mer information:

Mia Ajax, cancersamordnare i Region Jämtland Härjedalen.
Telefon: 073-043 97 91. E-post: mia.ajax@regionjh.se

Mer information finns också på 1177.se/kolla-tarmen Länk till annan webbplats.

Text: Linda Henriksson