Nya målgrupper ska lockas att besöka Östersund

Besöksnäringen och näringslivet i Östersund har varit och är fortsatt hårt drabbat av coronapandemins effekter. Genom att bevilja medfinansiering till ett projekt som drivs av Destination Östersund hoppas men locka nya målgrupper till länet och stärka Östersund som ett konkurrenskraftigt resmål både regionalt, nationellt och internationellt.

Genom att bevilja ett ekonomiskt stöd på max 1 162 891 kronor bidrar Region Jämtland Härjedalen till projektet som planerar locka tre olika målgrupper till Östersund och på så vis etablera sig som en bredare och mer robust besöksdestination.

– Under pandemin har de fjällnära destinationerna haft ett besökstryck som i många fall är högre än innan pandemin. och vi ser det därför som strategiskt prioriterat att stötta arbetet med att bredda målgrupper och skapa ett större kundunderlag för att skapa förutsättningar för en livskraftig besöksnäring, handel och näringsliv även i och kring Östersund, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén.

De nya reseanledningar som identifierats är internationella och nationella personer som arbetar på distans och bor längre perioder i olika städer eller orter, företag som är i behov av olika testmiljöer där Östersund kan utgöra en bas, samt privatresenärer som är intresserade av outdooraktiviteter som inte nödvändigtvis är kopplade till fjällmiljö.

Genom ett nära samarbete med befintliga aktörer inom respektive område ska Destination Östersund analysera de tre reseanledningarna för att identifiera vilka aktörer som finns inom respektive område och undersöka hur redo deras produkter är att paketeras för försäljning.

Workshoppar inom projektet ska resultera i nya fungerade arbetssätt, samarbetsformer och mätmetoder.

– Vi ser flera synergieffekter mellan andra pågående projekt och att samverkansformerna som detta projekt vill uppnå mellan bland annat fastighetsbolag, kommuner, besöksnäringsrelaterade företag och universitet ligger väl i linje med den regionala utvecklingsstrategin och programmet för smart specialisering, säger Elise Ryder Wikén och fortsätter;

– Vi behöver ständigt jobba för att stärka konkurrenskraften och att vara innovativa för att hitta nya marknader.

Övriga medfinansiärer är Destination Östersund AB som själva går in med kontanta medel samt Mittuniversitetet och Östersunds kommun som medfinansierar med bidrag i annat än pengar. Projektet sträcker sig från 3 maj 2021 till 31 oktober 2022.

För mer information:
Elise Ryder Wikén (M), regionala utvecklingsnämndens ordförande, 070-649 64 04

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se