Nya ersättningsnivåer för sjukresor i Region Jämtland Härjedalen

Patienter som reser till vården har i många fall rätt att få ersättning för sina resekostnader. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår nu justerade ersättningsnivåer, egenavgifter och högkostnadsskydd från 1 maj 2021.

Enligt förslaget som slutgiltigt beslutas av Regionfullmäktige i april ska egenavgiften för resor med kollektivtrafik (buss och tåg 2:a klass) inom länet tas bort. Egenavgiften för taxi och reguljärflyg höjs från 100 kr till 200 kr och egenavgift för egen bil höjs från 100 kr till 150 kr. Utifrån ett medborgarförslag höjs ersättningen för resor med privat bil från 12 kronor per mil till 18,50 kronor per mil. Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs från 1 600 kronor till 2 400 kronor.

– Anledningen till förändringarna är att ersättningsnivåerna för sjukresor i princip inte har justerats sedan 2007. Kostnaderna för sjukresorna, och då framförallt resor med dyrare färdsätt som taxi och specialfordon har däremot ökat markant under samma tidsperiod, säger Robert Hamberg, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det finns flera faktorer som bidragit till kostnadsökningen, bland annat demografiska förändringar, men främst beror det på den naturliga indexering som sker inom avtalen med transportörerna.

Egenavgifter och högkostnadsskydd för sjukresor inom Region Jämtland Härjedalen skall utgå från principen att avgifter skall fastställas till en nivå där de stimulerar resenären till att så långt som möjligt välja det mest kostnadseffektiva färdsättet, så som buss, tåg eller egen bil, men det finns även fler vinster.

– Genom att ta bort egenavgiften för resor med kollektivtrafik stimulerar vi resandet och kan därmed bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan, säger Robert Hamberg.

Följeslagare till patienter över 85 år och patienter med specifikt funktionshinder ska vara egenavgiftsbefriade på resor inom regionen för att på så sätt gynna ett tryggt resande.

Egenavgift för Ambuss, tåg, buss samt övriga fordon föreslås kvarstå på 100 kr vid resor över länsgränsen.

För mer information:
Robert Hamberg (M), ledamot, 070-288 59 96

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se