Nu inleds kampanjen Utrota livmoderhalscancer i Jämtland Härjedalen

Från och med november 2022 kommer kvinnor i Jämtland Härjedalen födda 1994–1999 att erbjudas gratis vaccination mot HPV, humant papillomvirus. Erbjudandet är en del i den nationella kampanjen Utrotning av HPV och livmoderhalscancer som drivs av Karolinska Institutet. Region Jämtland Härjedalen är tredje region i Sverige att komma i gång med kampanjen och man beräknar att vara klar med den första etappen vaccinationer i slutet av februari 2023.

Sedan 2012 har flickor i Sverige erbjudits HPV-vaccination i skolan och över hela världen har ungefär 300 miljoner HPV-vaccinationer utförts. I Sverige är dock för få kvinnor som är födda 1994–1999 vaccinerade för att spridningen av HPV ska kunna stoppas.

Sveriges riksdag beslutade den 14 april 2021 att skynda på utrotningen av livmoderhalscancer. För att möjliggöra utrotning krävs att fler kvinnor i Sverige blir vaccinerade mot HPV. Därför startade Karolinska institutet en kampanj och en forskningsstudie med syftet att fler kvinnor under 30 ska vara vaccinerade mot HPV. Under 2022 har samtliga regioner i Sverige beslutat sig för att ansluta sig till studien Utrotning av HPV och livmoderhalscancer.

Den riktade satsningen på vaccinering för kvinnor inom åldersgrupperna 1994–1999 är ett engångserbjudande och vaccination kommer enligt nuvarande planering pågå under perioden november 2022 – februari 2023. Erbjudandet gäller även kvinnor som tidigare är vaccinerad mot HPV, då det nya vaccinet Gardasil9 ger ett bredare skydd än tidigare vaccin. Alla som väljer att vaccinera sig i denna kampanj kommer att erbjudas en påfyllnadsdos efter 3 år.

Den tilltänkta målgruppen kommer att få en inbjudan skickad till sin folkbokföringsadress eller digitala brevlåda runt den 25 oktober men tidbokningen är öppen redan nu på 1177.se. Det kommer att erbjudas tider på ett flertal mottagningar och hälsocentraler runt om i hela länet.

Mer om kampanjen/studien finns på hpvcenter.se
Mer om vaccinationen i Jämtlands Härjedalen finns på hpvcenter.se/jamtland

För mer information kontakta

Anna Meschaks, Överläkare Mödrahälsovården
anna.meschaks@regionjh.se
tel. 063-154342

Text: Hanna Fogelberg