Nu blir Länstrafiken förvaltning inom Regionen

Efter höstens beslut i Regionfullmäktige är det nu dags för Länstrafiken att bli förvaltning inom Region Jämtland Härjedalen. Det innebär inga förändringar för kollektivtrafikens resenärer.

Den 1 juli 2020 blir Länstrafiken i Jämtlands län AB förvaltning och kommer organiseras under regionala utvecklingsnämnden inom Region Jämtland Härjedalen.

– Förhoppningsvis kan vi stötta varandra ännu mer och bättre än vi gjort tidigare. Jag är mycket positiv till detta och tror att det kommer bli bra, säger Anders Byström regional utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen.

Bussarna kommer fortsätta gå enligt tidtabellerna och alla busskort fortsätter att fungera som vanligt. Personalen som arbetar på Länstrafiken sitter kvar i sina lokaler på Hamngatan och kollektivtrafikens namn och utseende behålls tills vidare.

– Resenärerna kommer inte märka någon skillnad. Det blir såklart några praktiska förändringar för de anställda på Länstrafiken, men det kommer inte ta lång tid, säger Anders Byström.

Marie Nordmark blir ny områdeschef och börjar den 17 augusti. Hon flyttar från Hälsingland och kommer närmast från en tjänst som chef för X-trafik, Region Gävleborgs kollektivtrafik, där hon arbetat de senaste fem åren.

– Hon har erfarenhet av en rad olika chefspositioner och jag hoppas att hon kommer bidra med sina erfarenheter från arbetet i Region Gävleborg, säger Anders Byström.

Det var i höstas som Regionfullmäktige tog beslut om att bolaget ska bli förvaltning. Ett nytt utskott för kollektivtrafikfrågor kommer bestå av fem ledamöter och fem ersättare. De ordinarie ledamöterna är Jörgen Larsson (C) ordförande, Jonas Andersson (S) vice ordförande, Karin Ekblom (M), Maria Jacobsson (S) och Katrin Wissing (MP).

Bolaget kommer behållas som avtalspart och avvecklas vid en senare tidpunkt.