Morgondagens primärvård i Östersund

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid gårdagens sammanträde att samla in synpunkter på morgondagens primärvårdsstruktur i Östersund från invånare i kommunen.

– Frågan om struktur för primärvården i Östersund är komplex och för att komplettera den faktainsamling som gjorts vill vi att medborgarna också konsulteras, säger nämndens ordförande Tom Silverklo (C). Synpunkter från de som i framtiden ska leva med den primärvård som vi börjar bygga nu är en viktig parameter.

I Östersund finns flera hälsocentraler i lokaler som kräver relativt omfattande åtgärder. Vid nämndens möte i februari beslutades därför att tillsätta en brett sammansatt politisk arbetsgrupp med uppdraget att ta fram ett nytt förslag på struktur för primärvården i Östersund, där Cristine Persson (C) tredje vice ordförande utsågs som ordförande för gruppen.

Arbetsgruppen har under våren fått faktabeskrivningar kring fastighetsinnehav, fakta från tidigare primärvårdsutredningar, fördjupat sig i statistik och ekonomi samt samtalat med primärvårdledningen om digitalisering och deras syn på primärvårdens framtid i Östersund. Gruppen har också lyssnat på tjänstemän från Östersunds kommun om framtida bostadsplanering och tagit del av deras planeringsunderlag. Under hösten planeras samtal med politiker från Östersunds kommun.

– Arbetet som arbetsgruppen gjort är återrapporterat och nu ska gruppen samla in medborgarna syn på hur morgondagens moderna och funktionella primärvård bör se ut, det känns helt i rätt riktning att lyssna på Östersund kommuns invånare synpunkter i den här frågan, säger Cristine Persson (C).

Hälso- och sjukvårdsnämnden ger arbetsgruppen i uppdrag att genomföra nulägesanalys genom inhämtande av synpunkter från Östersund kommuns medborgare. Det föreslås genomföras genom webbenkäter och utskick via post riktade till olika målgrupper. Regionens Pensionärsråd och Tillgänglighetsråd ska också göras delaktiga i denna fråga.

– De föreslagna metoder är självklara då det råder en epidemi, säger Tom Silverklo (C).

Resultatet av undersökningen kommer att arbetas in det befintliga faktaunderlaget och ligga till grund för de förslag som arbetsgruppen därefter kommer att presentera för hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober 2020.

För mer information:
Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnd, tfn 073 267 27 97
Cristine Persson (C), 3:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnd, tfn 070 3297415
Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 073 061 15 79

Text: Anna-Lena Högström