Mittnordisk kulturpris till samisk slöjdare

Årets mittnordiska kulturpris har beslutats att tilldelas Tomas Magnusson, slöjdare från Mörsil. Kulturpriset är på 30 000 kronor svenska kronor. Tomas får priset för sitt arbete inom slöjd för psykisk hälsa.

Tomas Magnusson har varit initiativtagare till projektet "Vaetnoe", slöjd för psykisk hälsa, i samarbete med Stiftelsen Gaaltije och Region Jämtland Härjedalen. Satsningen under 2019 har visat på slöjdens läkande effekter och skapandet som väg för att förbättra psykisk hälsa. Initiativet har bidragit till nya sätt att hantera sjukdomsområdet till gagn för både samhället och den enskilde individen och just nu planeras för nya projekt.

- Det var oväntat men jag är väldigt glad och tackar så mycket, säger Tomas när han meddelas om priset.

Mittnordenkommitten delar årligen ut två kulturpriser med syfte att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet. Det tematiska kulturpriset ska tilldelas någon inom det mittnordiska området, som på ett innovativt och föredömligt sätt bidrar till utveckling inom årets tema. För 2020 är temat kultur och hälsa.

Barn- och ungdomspriset går till Föreningen Unga Scenkompaniet i Vasa

Barn och ungdomspriset ska tilldelas någon under 26 år eller annan som i sin gärning arbetar med kultur för målgruppen personer upp till 26. Barn- och ungdomspriset tilldelas Föreningen Unga Scenkompaniet i Vasa i Österbotten som också får 30 000 SEK.

Totalt har 28 nomineringar från samtliga regioner i Mittnordenområdet inkommit. Det är den mittnordiska kulturarbetsgruppen som består av tjänstepersoner från Mittnordenkommitténs medlemmar som beslutar om pristagare. Priserna utdelas vanligtvis under de mittnordiska kulturdagarna. Årets kulturdagar är framflyttade till 2021 och former för prisutdelning meddelas efter sommaren.

Mer information

Om Mittnordenkommittén: www.mittnorden.org/ Länk till annan webbplats.
Jimmy Eriksson, sekreterare i mittnordiska kulturgruppen tfn: 063 - 14 67 03

Text: Maria Stenquist