Lokalproblemen i Odensala HC får tillfällig lösning

Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att godkänna ett förslag om att hyra in tillfälliga modulsystem för att kunna lösa Odensala Hälsocentrals lokalproblem.

Odensala Hälsocentral har en längre tid haft problem med sina lokaler. Problemen är kopplade till fukt i byggnaden, och de är så pass allvarliga att de inte går att åtgärda på så sätt att verksamheten långsiktigt kan vara kvar i byggnaden.

Den akuta lokalsituationen kommer nu att lösas genom hyra av moduler som kommer att utgöra en paviljong i anslutning till den befintliga byggnaden. Det för att erbjuda alternativa lokaler till de verksamheter som har störst problem. Samtidigt kommer verksamhet efter vissa åtgärder att fortsätta bedrivas i de delar av den befintliga byggnaden som har färre problem.

– Denna temporära lösning är framför allt en arbetsmiljöfråga för vår personal, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (C), och fortsätter:
– Det pågår ett arbete kring framtida struktur för primärvården i Östersund, men det kan ta ett tag innan det är klart och vi måste ha en lösning för personalen vid de verksamheter som har störst problem.

Hyreskostnaden för modulerna bedöms bli cirka 300 000 kronor per år, och anpassning av modulerna till verksamhetens behov, samt markanpassningar, bedöms till mellan 1 och 3 miljoner. Finansiering ska ske inom fastighetsenhetens ram.

För mer information
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, tfn 070-601 28 95
Hans Svensson, regiondirektör, tfn 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström