Länstrafiken avbryter upphandling av kollektivtrafik

Efter beslut i Regionala utvecklingsnämnden avbryter Länstrafiken upphandlingen av särskild kollektivtrafik 2020 för trafikområde Krokom/Strömsund.

Upphandlingen inleddes under hösten 2019 och efter överprövningar tilldelades slutligen uppdraget till Taxi Östersund i augusti 2020. Efter det har flertalet frågor seglat upp inför ingående av avtal. Skälen till att upphandlingen nu avbryts är dels kopplade till hur underlaget för upphandlingen var utformat, dels till hur Taxi Östersunds anbud i just detta fall är lämnat.

– Länstrafiken har lagt ned tid och resurser för att ta reda på om leverantören vill ingå avtal under de förutsättningar som har annonserats och i enlighet med deras anbud. Under denna tid har det blivit tydligt att parterna har olika uppfattning om vad avtalet innebär, säger Marie Nordmark, områdeschef för kollektivtrafik vid Region Jämtland Härjedalen.

Olika åsikter inom olika områden

Oenigheten av innehållet inför ingånget avtal omfattar flera områden. Bland annat vilken avtalstid som egentligen gäller, fastställda priser och reservation för de obligatoriska kraven på fordon. Dessa omständigheter gör att Länstrafiken anser att finns skäl till att avbryta upphandlingen. Orsaken till oklarheterna anses vara att upphandlingsdokumentet inte varit tillräckligt tydligt.

– Att det ursprungliga upphandlingsdokumentet i detta fall varit otydligt är något vi beklagar och tar lärdom av. Länstrafiken och Region Jämtland Härjedalen är angelägna om att transportern ska fungera för dem som behöver dem, att resultatet blir så kostnadseffektivt som möjligt och att alla som lämnar anbud ska ha samma förutsättningar. Så är det inte där vi är nu och därför avbryter vi, säger Marie Nordmark.

Ny upphandling

För att få ett avtal på plats planerar Länstrafiken starta en ny upphandling under hösten 2021. Trafikområdena Krokom och Strömsund kommer då att vara separata, till skillnad från den förra då upphandlingen omfattade båda kommunerna.


För mer information:
Marie Nordmark, chef Område kollektivtrafik,
Region Jämtland Härjedalen, telefon: 073-036 47 74

Text: Thomas Jarnehill