Läget inom hälso- och sjukvården v. 33

Antalet inrapporterade fall av covid-19 minskar. Bemanningsläget i hälso- och sjukvården är fortfarande utmanande – men vi ser inga tecken på att sjukfrånvaron ökar. De senaste dagarna har det varit extra ansträngt när det gäller vårdplatser. Region Jämtland Härjedalen befinner sig fortfarande i stabsläge för att noga följa hur läget utvecklar sig.

I slutet av augusti kommer Folkhälsomyndigheten presentera nya scenarier om hur covid-19 kan utvecklas under hösten.

Covid-19-läget

Under vecka 32 har 157 positiva provsvar registrerats i Region Jämtland Härjedalen, mot förra veckans 286. Samtliga är omikron BA5.

Totalt antal fall per vecka:

  • Vecka 32: 157
  • Vecka 31: 286
  • Vecka 30: 141
  • Vecka 29: 81
  • Vecka 28: 78
  • Vecka 27: 53
  • Vecka 26: 51
  • Vecka 25: 72

Numera rapporterar alla regioner till Socialstyrelsen hur många personer som är inlagda på sjukhus och som har covid-19. Rapporteringen innefattar alltså både det antal personer som vårdas på grund av covid-19 och det antal som ligger inne på sjukhus på grund av andra orsaker men som också har testat positivt för covid-19. På Östersunds sjukhus vårdas nu

  • 7 personer på grund av covid-19, men ingen person vårdas på IVA
  • 10 personer på grund av andra orsaker men som också har testat positivt för covid-19.

Sedan förra lägesrapporten har 2 personer som vårdats med covid-19 på Östersunds sjukhus avlidit.

Om du har symptom

I linje med Folkhälsomyndigheten så rekommenderar vi dig att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt. Detta gäller alla vuxna och barn, och även den som är vaccinerad mot eller har haft covid-19 tidigare.

Du behöver lämna prov om du har hemtjänst, bor på äldreboende eller LSS-boende, arbetar i sjukvården eller i äldreomsorgen eller om du har kraftigt nedsatt immunförsvar eller är gravid. Mer information om att lämna prov och få provsvar finns på www.1177.se/jamtland-harjedalen/covid-19-prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vaccinationer mot covid-19

Vaccinationsmottagningen på Campus i Östersund har nu åter öppnat efter sommaruppehållet. Hälsocentralerna vaccinerar också mot covid-19 i mån av tid. För mer information om tider se www.1177.se/jamtland-Harjedalen/vaccinationstider-rjh Länk till annan webbplats..

Från den 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten en till dos vaccin till alla som är 65 år eller äldre, samt till dig som är 18 år eller äldre och som riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19. För dig som är 18–64 år blir rekommendationen fortfarande att ta tre doser, men du som vill ta en ytterligare dos kommer kunna få det. Rekommendationen för barn 12–17 år ändras inte.

Mer information om hur det påverkar vaccinationerna i Jämtland Härjedalen kommer i slutet av augusti.

Text: Thomas Jarnehill