Läget inom hälso- och sjukvården v. 30

Bemanningsläget är fortsatt utmanande på flera avdelningar på sjukhuset där det fortlöpande finns arbetspass som inte är fyllda. Det hänger delvis samman med ökad sjukfrånvaro kopplad till förekomst av covidsmitta.

– Det är ett tufft läge och ett pusslande med vårdplatser från dygn till dygn. Det går nätt och jämnt ihop sig och vår personal gör ett fantastiskt jobb för att hantera och säkerställa bästa tänkbara vård för våra patienter, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Anna Granevärn.

Några hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen har stängt under några veckor i sommar med hänvisning till närliggande hälsocentral. På 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du aktuella öppettider. Du kan alltid ringa 1177 för råd om vård.

Storsjöyran

Under Storsjöyran organiserar och bemannar Region Jämtland Härjedalen två sjukvårdstält inne på festivalområdet (på Stortorget och i Badhusparken) med personal från akutmottagningen. Tidigare erfarenheter från detta är positiva och det ger en avlastning för Akutmottagningen då småskador och lättare tillstånd kan behandlas direkt på plats.

En extra ambulans bemannas i Östersund under festivalen fredag och lördag mellan kl. 18.00 och 03.00

Covid-19-läget

Under vecka 29 har 81 positiva provsvar registrerats i Region Jämtland Härjedalen mot förra veckans 78. Det är en ökning med ca 4 %.

Totalt antal fall per vecka:

  • Vecka 29: 81
  • Vecka 28: 78
  • Vecka 27: 53
  • Vecka 26: 51
  • Vecka 25: 72

En ny våg av smittspridning förväntas ta fart under sommaren och den särskilda ledningen som tillsattes förra veckan jobbar vidare för se vilka åtgärder som kan göras för att säkra bemanningen om det skulle bli en ökad smittspridning av covid-19.

En person med covid-19 vårdas nu på Östersunds sjukhus. Ingen vårdas på IVA.

Om du har symptom

Den som är sjuk med symtom som kan bero på covid-19 ska stanna hemma. Det gäller alla vuxna och barn, och även den som är vaccinerad mot eller har haft covid-19 tidigare.

Du behöver lämna prov om du har hemtjänst, bor på äldreboende eller LSS-boende, arbetar i sjukvården eller i äldreomsorgen eller om du har kraftigt nedsatt immunförsvar eller är gravid. Mer information om att lämna prov och få provsvar finns på www.1177.se/jamtland-harjedalen/covid-19-prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vaccinationer mot covid-19

Vaccinationsmottagningen på Campus i Östersund har stängt mellan den 25 juli–14 augusti. Under semesterstängningen vaccinerar hälsocentralerna mot covid-19 i mån av tid. Men hälsocentralerna har minskad bemanning under sommaren, så det finns ingen garanti att få en tid för vaccination där.

Från den 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten en till dos vaccin till alla som är 65 år eller äldre, samt till dig som är 18 år eller äldre och som riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19. För dig som är 18–64 år blir rekommendationen fortfarande att ta tre doser, men du som vill ta en ytterligare dos kommer kunna få det. Rekommendationen för barn 12–17 år ändras inte. Mer information kommer längre fram.

Text: Sara Nilsson