Lägesrapport 2022-04-13 corona/covid-19 Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen lämnar till veckovisa lägesrapporter över covidläget. Dessa innefattar antalet inneliggande patienter, eventuellt avlidna samt vaccinationsstatistik.

Lägesrapporterna publiceras på regionjh.se/press. Inget separat mail med lägesbild skickas ut.

Aktuell statistik covid-19

Smittade patienter under sjukhusvård just nu: 4 varav 2 på IVA.
Avlidna på sjukhus med covid-19 sedan start: 62

____________________________

Provtagning

Läs mer om provtagning för covid-19 på www.1177.se/jamtland-harjedalen/covid-19-prov

_____________________

Statistik vaccinering

Vaccinationsläget fram till 12 april. Klicka för större bild.

Vaccinera dig

Alla som är äldre än 12 år rekommenderas att vaccinera sig. Du kan själv boka tid via 1177.se eller genom att ringa bokningstelefonen på 063-14 22 50. Du kan även besöka en drop in-mottagning.

Mer information om vem som får boka och hur bokning går till finns här.

_______________________________

Restriktioner för besök gäller

Medier ska kontakta kommunikationschef med förfrågningar kring besök i Region Jämtland Härjedalens lokaler. Restriktivitet råder och tillstånd kan endast komma ifråga om det kan anses som säkert för patienter och personal.

______________________

Mediainformation

Vi ser gärna att kommunikationsavdelningen kontaktas i ett första skede vid övergripande frågor via press@regionjh.se.

Mata in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rs

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se