Lägesrapport 2021-09-08 corona/covid-19 Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen skickar veckovisa lägesrapporter över covidläget. Dessa kommer publiceras på pressidan på onsdagar. Inget separat mail med lägesbild kommer att skickas ut.

Aktuell statistik covid-19

Verifierat smittade sedan start: 13 091 (+56 sedan senaste rapport)*
Smittade patienter under sjukhusvård just nu: 2, varav 0 på IVA
Avlidna på sjukhus med covid-19 sedan start: 53

Informationen om antal smittade per kommun kommer att uppdateras varje vecka och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Där kan du även se antal provtagna, samt antal positiva prover, per vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
Länk till sida med statistik

* Alla laboratorier rapporterar in positiva prover till Folkhälsomyndighetens Sminet, där vårt värde hämtas.

_______________________________

Vaccinationer

Till och med 7 september har totalt 175 117 doser delats ut. 94 699 personer har fått sin första dos och 80 418 har fått sin andra. Tillgången till vaccin är god och vaccinationsbokningen är öppen för alla som fyller 16 år i år eller är äldre. 

Tid bokas via 1177.se eller på 063-14 22 50. Mer information om vem som får boka och hur bokning går till finns här.

Drop-in vaccinering

Vaccinationsmottagningen på Campus i Östersund kommer att ha drop in-mottagnig varje vardag mellan kl. 8.15 - 16 från måndag den 30 augusti.

Samtliga drop-in-mottagningar i länet finns på https://www.1177.se/Jamtla…/drop-in-vaccination-covid-19-rjh men också på respektive hälsocentrals kontaktkort på 1177.se/hitta-vard, och på Facebook-sidorna för de hälsocentraler som har sådana.

Vid drop-in-vaccinering gäller:

  • Alla som fyllt 16 år, fyller 16 år i år eller är äldre är välkomna. Ta med legitimation.
  • Om du är under 18 år behöver du ha med dig en ifylld samtyckesblankett som är påskriven av båda vårdnadshavare. Samtyckesblanketten finns att hämta på 1177.se. Vårdnadshavare kan också lämna samtycke genom att följa med vid vaccinationstillfället, och då räcker det om en är med. Om du inte har möjlighet att ta med samtyckesblankett eller vårdnadshavare kan personalen på vaccinationsmottagningen göra en mognadsbedömning genom ett kort samtal innan vaccinet ges.
  • Drop-in gäller främst för dig som ska få din första dos, men oftast är även du som vill ta din andra dos är välkommen. I så fall behöver det ha gått minst fyra veckor sedan du fick dos 1. Om du har fått dos 1 i en annan region eller i ett annat land behöver du kunna visa upp en journalanteckning eller ett vaccinationsbevis.

_______________________________

PCR-tester – testa dig om du har symtom även om de är lindriga!

Information om vad som gäller och hur man bokar tid finns på 1177.se/jamtland-harjedalen.

Ska du lämna prov för covid-19? Gör det gärna genom egenregistrerad provtagning via apotek!

Om du har symtom på covid-19 så kan du boka upphämtning av ett provtagningskit på ett apotek. Du tar då hjälp av en person som hämtar provtagningskittet åt dig. Den personen måste vara frisk och inte ha symtom på covid-19.

Du som ska testa dig går in på 1177.se och bokar upphämtning av provtagningskittet på ett av de apotek som erbjuder möjligheten. Du behöver inte boka ett visst klockslag, utan väljer bara om det ska hämtas på förmiddag eller eftermiddag.

Den friska personen som hämtar provtagningskittet åt dig på apoteket behöver varken visa upp din eller sin egen legitimation för att hämta ut kittet. Egenregistrerad provtagning går att beställa för både vuxna och barn.

När du har tagit provet så måste du komma ihåg att själv registrera provet via 1177.se innan ombudet lämnar in provet. Annars går det inte att spåra att provet tillhör dig.

Ditt ombud ska lämna in provet på samma apotek igen, så fort som möjligt samma dag som du tar provet. Observera att sista tiden för inlämning inte överensstämmer med apotekets vanliga öppettider. Fråga personalen på apoteket om ni är osäkra på vad som gäller.

Normalt får du ditt provsvar inom 1–1,5 dygn på vardagar.

Läs mer om egenprovtagning för covid-19 på 1177.se/jamtland-harjedalen/covid-19-prov.

_______________________________

Restriktioner för besök gäller

Det är varje vårdgivares ansvar att besluta om vilken nivå av restriktioner vid besök som är lämplig i den egna verksamheten.

Medier hänvisas till kommunikationschef för förfrågningar. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt tillstånd lämnats av kommunikationschef.

Övriga besökare – entreprenörer, avtalsleverantörer etc – ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

_______________________________

Medieinformation

Kommunikationschef Sara Nilsson nås vardagar via telefon/sms 070-36 46 782.

Mata in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rs

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se