Lägesrapport 2021-08-25 corona/covid-19 Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen skickar veckovisa lägesrapporter över covidläget. Dessa kommer publiceras på pressidan på onsdagar. Inget separat mail med lägesbild kommer att skickas ut.

Aktuell statistik covid-19

Verifierat smittade sedan start: 12 958 (+71 sedan senaste rapport)*
Smittade patienter under sjukhusvård just nu: 1, varav 0 på IVA
Avlidna på sjukhus med covid-19 sedan start: 52

Informationen om antal smittade per kommun kommer att uppdateras varje vecka och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Där kan du även se antal provtagna, samt antal positiva prover, per vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
Länk till sida med statistik

* Alla laboratorier rapporterar in positiva prover till Folkhälsomyndighetens Sminet, där vårt värde hämtas.

_______________________________

Vaccinationer

Till och med 24 augusti har totalt 163 270 doser delats ut. 91 496 personer har fått sin första dos och 71 774 har fått sin andra. Tillgången till vaccin är god och vaccinationsbokningen är öppen för alla som fyller 16 år i år eller är äldre. 

Tid bokas via 1177.se eller på 063-14 22 50. Mer information om vem som får boka och hur bokning går till finns här.

Drop-in vaccinering

Vaccinationsmottagningen på Campus i Östersund kommer att ha drop in-mottagnig varje vardag mellan kl. 8.15 - 16 från måndag den 30 augusti.

Samtliga drop-in-mottagningar i länet finns på https://www.1177.se/Jamtla…/drop-in-vaccination-covid-19-rjh men också på respektive hälsocentrals kontaktkort på 1177.se/hitta-vard, och på Facebook-sidorna för de hälsocentraler som har sådana.

Vid drop-in-vaccinering gäller:

  • Alla som fyllt 16 år, fyller 16 år i år eller är äldre är välkomna. Ta med legitimation.
  • Om du är under 18 år behöver du ha med dig en ifylld samtyckesblankett som är påskriven av båda vårdnadshavare. Samtyckesblanketten finns att hämta på 1177.se. Vårdnadshavare kan också lämna samtycke genom att följa med vid vaccinationstillfället, och då räcker det om en är med. Om du inte har möjlighet att ta med samtyckesblankett eller vårdnadshavare kan personalen på vaccinationsmottagningen göra en mognadsbedömning genom ett kort samtal innan vaccinet ges.
  • Drop-in gäller främst för dig som ska få din första dos, men oftast är även du som vill ta din andra dos är välkommen. I så fall behöver det ha gått minst fyra veckor sedan du fick dos 1. Om du har fått dos 1 i en annan region eller i ett annat land behöver du kunna visa upp en journalanteckning eller ett vaccinationsbevis.

Vaccination av 16-17-åringar

Bokningen är öppen för den som är född 2005 eller tidigare både via telefon och 1177.se. För att boka tid på 1177.se behöver personen ha Mobilt BankID eller Freja eID Plus.

_______________________________

PCR-tester – testa dig om du har symtom även om de är lindriga!

Information om vad som gäller och hur man bokar tid finns på 1177.se/jamtland-harjedalen.

Var finns det provtagningsmöjligheter?
När du har loggat in på 1177.se så ser du vilka provtagningsstationer och apotek som finns att välja mellan. I vissa fall går det också boka hemleverans. Oavsett vad du väljer så får du ett provtagningspaket och instruktioner om hur du ska ta provet på dig själv.

Till vissa provtagningsstationer får du bara komma genom att åka i egen bil. På de stationerna finns det inte tillgång till någon avskild yta att hålla till på. Därför måste du ha en egen bil att sitta i medan du gör provtagningen. Genom att åka i egen bil kan du också lättare hålla avstånd till andra personer.

På vissa provtagningsstationer finns det tält eller annat skydd att hålla till i när du tar provet. Till de stationerna bör du ändå helst köra egen bil, men får annars även cykla, gå eller komma dit med ett annat färdmedel som du åker själv i.

Åk aldrig kollektivtrafik eller taxi till en provtagningsstation. Det är för att inte riskera att smitta andra om dina symtom skulle visa sig vara covid-19.

Hur ser jag vilken station som tar emot på vilket sätt?
I bokningssystemet finns korta beskrivningar av varje provtagningsstation. Där står det vilka stationer som bara tar emot personer i bil, och vilka stationer som även tar emot personer som har andra färdmedel.

Region Jämtland Härjedalen arbetar löpande, i samråd med Folkhälsomyndigheten, med att utrusta fler och fler provtagningsstationer med tält/skydd för att kunna ta emot personer som kommer med andra färdmedel än bil. Det är alltid den information som står i bokningssystemet som gäller.

Om du bokar tid via ett apotek måste du ha ett friskt ombud som kan både hämta ditt provtagningspaket och sedan lämna in ditt prov.

På vissa platser i Jämtland Härjedalen går det att beställa provtagningspaket för hemleverans med bil. Det är främst till för den som inte kan ta sig till en provtagningsstation, och inte heller har ett friskt ombud som kan hämta/lämna provet via apotek. Om du bokar ett hemtest så åker personal till dig med provtagningsmaterial och väntar medan du genomför provtagningen. Sedan transporterar personalen provet vidare för analys.

Hemtest går att beställa till:

  • Östersund – söder/öster. Det gäller för dig som bor i Odensala, Torvalla, Brunflo, Tandsbyn, Marieby, Öd, Genvalla, Hackås och Fåker.
  • Östersund - nord/väst. Det gäller för dig som bor på Frösön, på Rödön, i Östersunds centrum (Söder, Karlslund och Körfältet), Lit och Häggenås.

Just nu kan vi inte erbjuda hemtest på andra platser än dessa.

_______________________________

Besöksrestriktioner gäller till 31 augusti 2021

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk är förlängda. Grundregeln är inga besök, undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om. Observera att besöksrestriktionerna även gäller vaccinerade.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågningar. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt tillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Övriga besökare – entreprenörer, avtalsleverantörer etc – ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

_______________________________

Region Jämtland Härjedalen i stabsläge

Sedan den 28 juni är Region Jämtland Härjedalen i stabsläge som är den lägsta nivån i krishanteringssystemet.

Mellan den 23 november och 2020 och den 27 juni 2021 befann sig regionen i förstärkningsläge. I och med att pandemins effekter på verksamheten har minskat har beslut fattats om att sänka beredskapen en nivå.

Stabsläge är den lägsta nivåhöjningen i krishanteringssystemet, följt av förstärkningsläge och katastrofläge.

_______________________________

Medieinformation

Kommunikationschef Sara Nilsson nås vardagar via telefon/sms 070-36 46 782.

På grund av smittrisk råder restriktioner för besök i alla regionens lokaler. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt besökstillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Mata in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rs

Text: Sara Nilsson