Lägesrapport 2021-03-15 corona/covid-19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik covid-19

Provtagna sedan start: Ca 148 539 till 14 mars*
Verifierat smittade sedan start: 7 740 (+133 sedan fredagens rapport)
Smittade patienter under sjukhusvård just nu: 8 st, varav 2 på IVA
Avlidna på sjukhus med covid-19 sedan start: 46

Sedan första covidpatienten lades in har 294 skrivits ut från sjukhuset fram till 15 mars.

Informationen om antal smittade per kommun uppdateras normalt på tisdag eftermiddag och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Där kan du även se antal provtagna, samt antal positiva prover, per vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
Länk till sida med statistik

Veckorapporten från antikroppstesterna för allmänheten visar att till och med den 7 mars är totalt 12 436 personer provtagna, varav 2 630 är positiva. Det motsvarar ca 21,1 % av alla testade. Snittåldern på positiva är ca 45 år och för negativa är snittåldern ca 47 år. För alla provtagna är den ca 47 år.

*Värdet för totalt antal tagna prover rapporteras normalt varje måndag eller tisdag. Eftersom det går att lämna prover på så många olika sätt så krävs det en hel del kvalitetssäkring av det antalet. Däremot rapporterar alla laboratorier in positiva prover till Folkhälsomyndighetens Sminet, där vårt värde hämtas, så antalet positiva prover är alltid dagsaktuellt.

_______________________________

Vaccinationer

Hittills har totalt ca 20 300 doser levererats och fördelats ut i länet fram till 14/3.
Till och med v. 10 har ca 14 800 personer fått sin första dos och ca 5 400 har fått sin andra. Denna vecka vaccinerar vi personer som är 80 år eller äldre, hälso- och sjukvårdspersonal i regionen och kommunerna samt vissa riskgrupper i fas 2.

Denna vecka får vi 5040 doser levererade; Pfizer 2 340 st, Astra Zeneca 1 900 st och Moderna 800 st.

Vi sparar inget vaccin, utan allt används eftersom vi får in det.

Observera att siffrorna utgår från de doser som levererats ut i länet. Varje närvårdsområde följer sin egen planering.

Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar i fyra faser, där grundprincipen är att de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först. Information om de fyra faser finns via denna länk: https://bit.ly/3oqNVTI

Enligt en skattning av hur många som ingår i respektive fas i vårt län så finns cirka 15000 i fas 1, 33000 i fas 2, 7000 i fas 3 och 50000 i fas 4. De sita två faserna är de som är osäkrast till antalet. Totalt handlar det alltså om cirka 105000 av länets invånare som kommer att erbjudas vaccinet.

Alla invånare i Jämtlands län kommer att få veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske. Vi kan inte ge någon detaljerad information i dagsläget eftersom det är oklart när och hur mycket vaccin som finns tillgängligt. Information kommer via annonser i dagspress, regionens hemsida, sociala medier, och via 1177.se.

_______________________________

PCR-tester – testa dig om du har symptom även om de är lindriga!

Provtagning via bussarna: Information om vad som gäller och hur man bokar tid finns på 1177.se/jamtland-harjedalen.

Provtagning via apotek: Bokning sker på samma sätt som för provtagning via bussarna. När sidan för val av provtagningsplats kommer upp finns både bussarna och de apotek som gäller med. Information om vad som gäller och hur man bokar tid finns på 1177.se/jamtland-harjedalen. Provtagningspaketet hämtas och lämnas av ett ombud, som behöver ha med sig både den som bokat och sin egen legitimation till apoteket.

För barn upp till 13 år kan vårdnadshavaren logga in på 1177.se med e-legitimation och boka provtagning som ombud men med bokningen i barnets namn. Vid provtagning av barn under 13 år ska vårdnadshavaren kunna legitimera sig vid provtagningsstället, och uppge barnets personnummer.
Ungdomar som är 13–18 år behöver själva ha e-legitimation och göra sin bokning via 1177.se. Om en ungdom som är 13–17 år kommer ensam till provtagningen måste hen kunna visa upp en giltig ID-handling. Om vårdnadshavaren följer med och ungdomen saknar ID-handling, så räcker det om vårdnadshavaren kan legitimera sig.

_______________________________

Antikroppstester

Region Jämtland Härjedalen erbjuder antikroppstest för alla som är 16 år eller äldre, och som bor i eller besöker Jämtland Härjedalen. De ska också ha haft tidigare symtom som kan stämma med covid-19, men vara friska sedan minst 14 dagar. Det krävs alltid tidsbokning, för att undvika långa köer och trängsel.

Vilka orter, dagar och tider som finns kan variera men syns i samband med tidbokningen. På samtliga orter utförs testerna av företaget Vaccina på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen. Tid för test bokas via www.vaccina.se/jamtland-harjedalen/. Detaljerad information om testerna finns på 1177.se/jamtland-harjedalen. Där finns också länk till systemet för tidbokning och provsvar.

_______________________________

Besöksrestriktioner förlängda till 30 juni 2021

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk är förlängda. Grundregeln är inga besök, undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågningar. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt tillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Övriga besökare - entreprenörer, avtalsleverantörer etc - ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

Region Jämtland Härjedalen i förstärkningsläge

Sedan måndag den 23/11 befinner Region Jämtland Härjedalen i förstärkningsläge. Belastningen på vården ökar med ökad smittspridning, brist på eller risk för brist på skydds utrustning, förberedelser inför vintersäsongen i fjällen samt förberedelse för vaccinering mot covid-19 är några av anledningarna. Förstärkningsläget innebär också att separat ledningsorganisation hanterar frågor relaterade till pandemin, samt att beslut kan fattas snabbare.

Stabsläge är den lägsta nivåhöjningen i krishanteringssystemet, följt av förstärkningsläge och katastrofläge.

_______________________________

Medieinformation

Kommunikationschef Sara Nilsson nås vardagar via tfn/sms 070-36 46 782.

Lägesrapporter skickas vardagar kring lunch, och omfattar då sedvanliga statistikuppgifter t.o.m. dygnet närmast innan samt eventuell övrig information av intresse.

På grund av smittrisk råder restriktioner för besök i alla regionens lokaler. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt besökstillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Mata in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rs

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se