Lägesrapport 2021-01-14 corona/covid-19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik covid-19

Provtagna sedan start: Ca 102 464*
Verifierat smittade sedan start: 5 345 (+49 sedan gårdagens rapport)
Smittade patienter under sjukhusvård just nu: 18 st, varav 3 på IVA
Avlidna på sjukhus med covid-19 sedan start: 38

Sedan första covidpatienten lades in har 241 skrivits ut från sjukhuset fram till 14 januari.

Informationen om antal smittade per kommun uppdateras normalt på tisdageftermiddag och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Där kan du även se antal provtagna, samt antal positiva prover, per vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
Länk till sida med statistik Länk till annan webbplats.

Veckorapporten från antikroppstesterna för allmänheten visar att till och med den 10 januari är totalt 8 635 personer provtagna, varav 1 493 är positiva. Det motsvarar ca 17,3 % av alla testade. Snittåldern på positiva är ca 43,6 år, för negativa är snittåldern ca 46,8 år och för alla provtagna är den ca 46,2 år.

*Värdet för totalt antal tagna prover rapporteras normalt varje tisdag med kvalitetssäkrat värde. Eftersom det går att lämna prover på så många olika sätt så krävs det en hel del kvalitetssäkring av det antalet. Däremot rapporterar alla laboratorier in positiva prover till Folkhälsomyndighetens Sminet, där vårt värde hämtas, så antalet positiva prover är alltid dagsaktuellt.

_______________________________

Vaccinationer

Just nu pågår vaccinering mot covid-19 på särskilda boenden och inom hemsjukvård i länet. Till och med torsdag den 7 januari hade 1175 personer fått sin första dos. Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar, där grundprincipen är att de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först. Det går alltså inte att boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering nu.

Alla invånare i Jämtlands län kommer att få veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske. Vi kan dock inte ge någon detaljerad information i dagsläget eftersom det är oklart när och hur mycket vaccin som finns tillgängligt. Information kommer när det blir dags via annonser i dagspress, regionens hemsida och via 1177.se.

_______________________________

PCR-tester – just nu hög kapacitet, så testa dig om du har symptom!

Provtagning via apotek: Bokning sker på samma sätt som för provtagning via bussarna. När sidan för val av provtagningsplats kommer upp finns både bussarna och de apotek som gäller med. Information om vad som gäller och hur man bokar tid finns på 1177.se/jamtland-harjedalen Länk till annan webbplats..

OBS! Invånare med symptom bokar tid genom att logga in på 1177.se med e-legitimation (precis som till provtagningsbussarna) men får inte själva gå till apoteket, utan måste ha ett ombud som både hämtar ut och lämnar tillbaka provtagningspaketet. Ombudet måste så klart vara friskt, och behöver ha med sig både den som bokat och sin egen legitimation till apoteket.

Provtagning via bussarna: Information om vad som gäller och hur man bokar tid finns på 1177.se/jamtland-harjedalen Länk till annan webbplats..

För barn upp till 13 år kan vårdnadshavaren logga in på 1177.se med e-legitimation och boka provtagning som ombud men med bokningen i barnets namn. Ungdomar som är 13–18 år behöver själva ha e-legitimation och göra sin bokning via 1177.se. Vid provtagning av barn under 13 år ska vårdnadshavaren kunna legitimera sig vid provtagningsstället, och uppge barnets personnummer. Om en ungdom som är 13–17 år kommer ensam till provtagningen måste hen kunna visa upp en giltig ID-handling. Om vårdnadshavaren följer med och ungdomen saknar ID-handling, så räcker det om vårdnadshavaren kan legitimera sig.

_______________________________

Antikroppstester

Region Jämtland Härjedalen erbjuder antikroppstest för alla som är 16 år eller äldre, och som bor i eller besöker Jämtland Härjedalen. De ska också ha haft tidigare symtom som kan stämma med covid-19, men vara friska sedan minst 14 dagar. Det krävs alltid tidsbokning, för att undvika långa köer och trängsel.

Vilka orter, dagar och tider som finns kan variera men syns i samband med tidbokningen. På samtliga orter utförs testerna av företaget Vaccina på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen. Tid för test bokas via www.vaccina.se/jamtland-harjedalen/ Länk till annan webbplats.. Detaljerad information om testerna finns på 1177.se/jamtland-harjedalen Länk till annan webbplats.. Där finns också länk till systemet för tidbokning och provsvar.

_______________________________

Besöksrestriktioner förlängda till 28 februari 2021

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk är förlängda. Grundregeln är inga besök, undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågningar. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt tillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Övriga besökare - entreprenörer, avtalsleverantörer etc - ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

Region Jämtland Härjedalen i förstärkningsläge

Sedan måndag den 23/11 befinner Region Jämtland Härjedalen i förstärkningsläge. Belastningen på vården ökar med ökad smittspridning, brist på eller risk för brist på skydds utrustning, förberedelser inför vintersäsongen i fjällen samt förberedelse för vaccinering mot covid-19 är några av anledningarna. Förstärkningsläget innebär också att separat ledningsorganisation hanterar frågor relaterade till pandemin, samt att beslut kan fattas snabbare.

Stabsläge är den lägsta nivåhöjningen i krishanteringssystemet, följt av förstärkningsläge och katastrofläge.

_______________________________

Mediainformation

Pressansvarig Anna-Lena Högström nås vardagar via tfn/sms 072-538 95 65.
Kommunikationschef Sara Nilsson nås vardagar via tfn/sms 070-36 46 782.

Lägesrapporter skickas vardagar kring lunch, och omfattar då sedvanliga statistikuppgifter t.o.m. dygnet närmast innan samt eventuell övrig information av intresse.

På grund av smittrisk råder restriktioner för besök i alla regionens lokaler. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt besökstillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Mata in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press Länk till annan webbplats.
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rs Länk till annan webbplats.

Text: Anna-Lena Högström