Lägesrapport 2020-11-10 corona/covid-19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik covid-19

Provtagna sedan start: 53 775*
Verifierat smittade sedan start: 1 867 (+37 sedan gårdagens rapport)
Smittade patienter under sjukhusvård just nu: 1 st, ingen på IVA
Avlidna på sjukhus med covid-19 sedan start: 24

Sedan första covidpatient lades in har 151 skrivits ut från sjukhuset fram till 9 november.

Informationen om antal smittade per kommun uppdateras normalt på onsdagar och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Där kan du även se antal provtagna, samt antal positiva prover, per vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
Länk till sida med statistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Registrering av antalet prover tagna i bussarna släpar ibland efter. Eftersläpningen gäller inte för antalet positiva prover, den siffran är alltid aktuell.

Viktig information om antikroppstester!

Just nu är det är hårt tryck på antikroppstester i Region Jämtland Härjedalen. Testerna utförs av företaget Vaccina på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen. Tid för test bokas via www.vaccina.se/jamtland-harjedalen/ Länk till annan webbplats.

Vänligen ring inte till hälsocentralerna eller 1177. De kan INTE svara på frågor om antikroppstester, bokning av test eller provsvar.

Just nu finns enbart en provtagningsplats för antikroppstester i Östersund. Det är hårt tryck på den. Vi planerar för fullt för att kunna erbjuda provtagning på fler orter i regionen men det är i dagsläget oklart när de kan öppna.

All information om antikroppstestning i Region Jämtland Härjedalen hittar du på http://www.1177.se/.../antikroppstest-i-jamtland-harjedalen/ Länk till annan webbplats.

_______________________________

Antikroppstester för invånare

Från och med 4 november erbjuder Region Jämtland Härjedalen antikroppstest för alla som är 18 år eller äldre, och som bor i eller besöker Jämtland Härjedalen. De ska också ha haft tidigare symtom som kan stämma med covid-19, men vara friska sedan minst 14 dagar. Antikroppstester för personer från 16 år startar så fort vi ordnat möjlighet till teknik för medgivande från vårdnadshavare.

Det krävs alltid tidsbokning. Det är för att undvika långa köer och trängsel. På provtagningsplatserna är det viktigt att hålla avstånd och minska risken för smittspridning.

Detaljerad information om testerna finns på 1177.se/jamtland-harjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns också länk till systemet för tidsbokning och provsvar. Den upphandlade leverantören Vaccina ansvarar för den tekniska lösningen och för all hantering av bokningar och svar.

Det behövs inte e-legitimation för att boka tid. Det räcker att ange sitt personnummer och en mejladress. Vid provtagningen ska invånaren kunna visa upp sitt körkort, pass eller annan godkänd ID-handling för att styrka sin identitet.

För att läsa sitt provsvar behöver invånaren logga in med e-legitimation i Vaccinas system. Svaret kommer inom ett par timmar efter provtagningen. Invånaren får då meddelande via sms och mejl om att hen har ett svar att läsa. Om invånaren av någon anledning inte kan ha en e-legitimation, så kan hen få sitt svar muntligt av personalen på provtagningsplatsen. Invånaren kan i så fall be om detta när hen kommer till sin bokade tid.

Varför testas inte yngre barn?

Barn testas inte för antikroppar om det inte anses medicinskt nödvändigt. Barn får oftast milda symtom om de blir smittade och utvecklar inte antikroppar på samma sätt som vuxna. Det gör provsvaren osäkra.

_______________________________

Provtagning via bussarna

Invånare med symtom på en pågående covid-19-infektion kan boka tid för så kallat PCR-prov vid någon av provtagningsstationerna i länet. Information om vad som gäller och hur man bokar tid finns på 1177.se/jamtland-harjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För barn upp till 13 år kan vårdnadshavaren logga in på 1177.se med e-legitimation och boka provtagning som ombud för sitt barn. Ungdomar som är 13–18 år behöver själva ha e-legitimation och göra sin bokning via 1177.se.

Du kan skaffa Mobilt BankID hos de flesta banker. Bankernas SäkerhetsID fungerar inte att logga in med i det här fallet. En annan e-legitimation är Freja e-ID, men då krävs nivån Freja e-ID Plus.

Se till att ungdomen har Mobilt BankID eller Freja e-ID Plus redan innan symtom uppstår. Det är inte lämpligt att personer med symtom besöker banker eller ATG-ombud för att styrka sin identitet, vilket är en del i processen för att skaffa e-legitimation.

Vid provtagning av barn under 13 år ska vårdnadshavaren kunna legitimera sig vid provtagningsstället, och uppge barnets personnummer.

Om en ungdom som är 13–17 år kommer ensam till provtagningen måste hen kunna visa upp en giltig ID-handling. Om vårdnadshavaren följer med och ungdomen saknar ID-handling, så räcker det om vårdnadshavaren kan legitimera sig.

Om identiteten för den som ska provta sig inte kan styrkas vid provtagningen, så hänvisar vi till att ta kontakt med sin hälsocentral. Där gör personalen en medicinsk prioritering och bokar sedan in tid för eventuell provtagning.

Samlad information om att lämna prov finns på: 1177.se/Jamtland-Harjedalen/covid19-prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

_______________________________

Besöksrestriktioner förlängda till 28 februari 2021 

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk är förlängda. Grundregeln är inga besök, undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågningar. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt tillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Övriga besökare - entreprenörer, avtalsleverantörer etc - ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

Medieinformation

Kommunikationschef Sara Nilsson nås vardagar via tfn/sms 070-36 46 782.
Pressansvarig Anna-Lena Högström nås vardagar via tfn/sms 072-538 95 65

Lägesrapporter skickas vardagar kring lunch, och omfattar då sedvanliga statistikuppgifter t.o.m. dygnet närmast innan samt eventuell övrig information av intresse.

På grund av smittrisk råder restriktioner för besök i alla regionens lokaler. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt besökstillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Mata in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press Länk till annan webbplats.
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rs Länk till annan webbplats.

Text: Anna-Lena Högström